spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 10:43 pm
spot_img
spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 10:43 pm
spot_img

วัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีน จำนวนอีก 5 แสนโดส ถึงไทยแล้ว วันนี้

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 05.35 น. ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับมอบวัคซีนโควิด-19  ของซิโนแวค จำนวน 5 แสนโดส จากประเทศจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพมหานคร

สำหรับการรับมอบวัคซีนโควิด-1 9 ของซิโนแวค จากประเทศจีนในครั้งนี้เพิ่มอีกจำนวน 5 แสนโดส หลังจากที่ก่อนหน้านี้นำเข้ามาแล้ว 2 ล้านโดส รวมยอดนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีน จำนวนทั้งสิ้น 2.5 ล้านโดส โดยวัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นองค์การฯ จะดำเนินการตรวจรับวัคซีนและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนด โดยวัคซีนนี้จะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18-59 ปี คนละ 2 โดส

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,037,420

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com