Tuesday, 18 May 2021 | 6:45 pm
Tuesday, 18 May 2021 | 6:45 pm

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประกาศเลื่อนจัดงาน อินเตอร์แมค 2021 และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 ปักหมุด วันที่ 22- 25 กันยายน 2564 พร้อมเดินหน้าจัดงาน มั่นใจกำลังซื้อฟื้นตัวจากความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า จากการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะของผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก และพันธมิตรทุกภาคส่วน ได้ลงความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน โดยคำนึงถึงความสำคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการลดการแพร่ระบาดของไวรัส และความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน แม้จะเตรียมความพร้อมจัดงานในกำหนดการเดิมเป็นอย่างดีแล้วในรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ที่จะจัดการแสดงแบบองค์รวมโดยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ดิจิทัลผสมผสานกับการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไป ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุคนิว นอร์มัล ที่เน้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมจัดงานตามมาตรฐานระดับโลกอย่าง อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa All Secure) แล้วก็ตาม

นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI กล่าวว่า การเลื่อนจัดงาน อินเตอร์แมค 2021 และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรับกับมาตรการของภาครัฐ ซึ่ง BOI ยังคงมั่นใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน ด้วยการจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ นักลงทุน ทั้งในรูปแบบปกติและในรูปแบบออนไลน์ โดยเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการลงทุนของไทยได้อย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 3,000 คู่ สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนให้เลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ออกไปก่อน โดยเล็งเห็นว่าในช่วงเดือนกันยายน จะเป็นช่วงคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 เราจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมทั้งคลัสเตอร์การผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาของการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การพัฒนาอีกขั้น ซึ่งมั่นใจว่างาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) จะช่วยตอบโจทย์การเติบโตของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจด้วย

ด้าน นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) กล่าวว่า สำหรับการเลื่อน การจัดงานในครั้งนี้ ทางสถาบันฯ มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมจัดงานและมองเห็นทิศทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยทางสถาบันฯ ยังคงให้การสนับสนุนการจัดงานด้วยการจัดสัมมนาอินเตอร์แมค ฟอรั่ม ครั้งที่ 5 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายทอดเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

นางสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้ร่วมจัดงาน แล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานหรือ Exhibitors ยังมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่าการเลื่อนจัดงานไปในเดือนกันยายนนั้นจะส่งผลดี ด้วยปัจจัยจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ และแนวโน้มกำลังซื้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ภายใน อินเตอร์แมค 2021 ยังคงจัดขึ้นภายใต้ธีม งานแสดงเทคโนโลยีการผลิต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต ที่รวบรวมโซลูชันอัจฉริยะทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ปัญญาประดิษฐ์ Big Data และ Data Analytics ระบบ IoT แบบครบวงจร รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการแบบไฮบริด โซนแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ งานสัมมนาเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจกว่า 30 หัวข้อ อาทิ อินเตอร์แมคฟอรั่ม สัมมนายานยนต์อนาคต พร้อมตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยสัมมนา iAR Talk และกิจกรรมทดลองการประกอบชิ้นงานเสมือนจริงผ่าน VR เป็นต้น

เตรียมพบกับงาน อินเตอร์แมค 2021 (INTERMACH2021) และงานซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2564 ในรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของงานได้ที่ www.intermachshow.com, www.subconthailand.com

ข่าวล่าสุด

การเคหะแห่งชาติจัดเสวนา “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” เชิญผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยน เดินหน้า “SSC” โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well...

เคทีซีเพิ่มทางเลือกจัดโปรโมชัน “Long Stay Away from Home” รักษาระยะห่าง เพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชันพิเศษ “Long Stay Away from Home” รักษาระยะห่าง เพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย เพื่อเป็นการตอบโจทย์และเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกบัตรที่ต้องการเข้าพักที่โรงแรมแบบระยะยาว เพื่อปลีกตัวจากครอบครัวชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยง หรือเปลี่ยนบรรยากาศจากการ...

แอมเวย์เปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก “เอ็น* บาย นิวทริไลท์”

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำ เอ็น* บาย นิวทริไลท์ (n* by Nutrilite) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 4 ชนิด ประกอบด้วย นิวทริไลท์ เอ็น* จอย ผลิตภัณฑ์ขนมคุ้กกี้ มีส่วนประกอบของโปรตีนนมเข้มข้นไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ขนาด 200 กรัม...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูโมเดลพี่เลี้ยงทางการเงิน หลายองค์กรร่วมขับเคลื่อน สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะยาว

• ตลท. จัดหลักสูตรพี่เลี้ยงทางการเงิน สร้างพลังเครือข่ายส่งต่อองค์ความรู้• ไทยแอร์เอเชีย ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้พนักงานสู้วิกฤติ• กฟผ. ปลูกฝังพนักงานวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ตั้งเป้ามีเงินใช้ยามเกษียณ• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หนุนสมาชิกร่วมอบรมวางแผนการเงิน วิกฤติโควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเป็นวงกว้าง หลายคนต้องสูญเสียรายได้จากการเลิกจ้างงาน...

ศุภาลัย เตรียมเปิด “บลิซ บ้านค่าย ระยอง” พบกับทาวน์โฮมซีรี่ส์ใหม่ สไตล์บ้านเดี่ยว ตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุค New Normal

ศุภาลัย เตรียมเปิดโครงการใหม่ “บลิซ บ้านค่าย ระยอง” หลากหลายแบบบ้าน ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมซีรี่ส์ใหม่ มูลค่าโครงการ 590 ล้านบาท Pre - Sales 29-30 พฤษภาคมนี้ ณ...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน บริจาคสู้โควิดให้รพ.จุฬาลงกรณ์

นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน ในประเทศไทย และนายศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) อดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท...

จำนวนผู้เข้าชม : 146,974

©2020 www.worldbusiness-th.com