Tuesday, 16 July 2024 | 3:46 am
spot_img
Tuesday, 16 July 2024 | 3:46 am
spot_img

ฮาคูโฮโด เผยพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย ยังต้องการใช้จ่าย แม้โควิดระลอกใหม่ ยังคงระบาดหนักในประเทศ

ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  เริ่มคลี่คลาย วัคซีนเดินทางมาถึงประเทศไทย และมีคนไทยบางส่วนได้วัคซีนเป็นที่เรียบร้อย บรรยากาศต่างๆ ในประเทศจึงเริ่มคึกคัก ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมเทศกาลสงกรานต์ หวังเกิดการกระตุ้นเศรษกิจ เกิดการจับจ่าย ซึ่งห่างหายจากกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกระงับจัดงานในช่วงปีที่ผ่านมา จากคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบ่อนการพนันทำให้กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2564 หยุดชะงักและส่งผลให้เศรษฐกิจไทยซบเซาอย่างต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ได้ร่วมกับ บริษัทในเครือฮาคูโฮโด ทำการสำรวจและคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนเมษายน 2564 พบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาวที่ผ่านมาช่วยกระตุ้นความต้องการใช้จ่ายของผู้บริโภคไทย พร้อมควักกระเป๋าเพื่อความสุขของตนเองและครอบครัว อาทิ ซื้อเครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อความสะดวกสบาย เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไป และเป็นภาคตะวันออกที่มีความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสูงสุด  

นางสาวชุติมา วิริยะมหากุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า แม้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยังอยู่ในชีวิตคนไทยต่อไป แต่พลังของเทศกาลวันหยุดยาวหน้าร้อนทำให้คนไทยเริ่มปลดล็อคการใช้จ่ายในหลายด้านมากขึ้น ทั้งการเตรียมตัวออกไปท่องเที่ยว การสังสรรค์นอกบ้าน และการกลับมาพบกันของครอบครัวและคนใกล้ชิด ทำให้ระดับความสุขของผู้บริโภคไทยกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยฯ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภคของคนไทยทุกๆ 2 เดือน โดยครั้งล่าสุดเป็นการสำรวจทางออนไลน์ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศชายและหญิงจำนวน 1,200 คน อายุ 20-59 ปี จาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ พบข้อบ่งชี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยที่สำคัญ 2 ข้อ ได้แก่

1. ผู้บริโภคกล้าใช้จ่ายมากขึ้นแม้โควิดจะยังอยู่ คนไทยเริ่มผ่อนคลายกับการใช้จ่ายมากขึ้น เห็นได้จากความต้องการใช้จ่ายไปกับการทานอาหารนอกบ้านหรือการซื้อเสื้อผ้าใหม่ การอยู่บ้านมากขึ้นยังทำให้เกิดวิถีใหม่ “สร้างสุขได้เองที่บ้าน” เห็นได้จากความต้องการซื้อสินค้าเครื่องใช้เพื่อความสะดวกสบายในบ้านมากขึ้น ในขณะที่การซื้อของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเริ่มน้อยลงเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคอยากซื้อมากที่สุดในเดือนเมษายน 5 อันดับแรก คือ อาหาร ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน เครื่องใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้า อีกทั้งมีความต้องการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น

2. อานิสงส์จากช่วงสงกรานต์และวันหยุดยาว เทศกาลแห่งความสุขและวันหยุดยาวช่วงหน้าร้อนนี้เป็นตัวขับเคลื่อนการใช้จ่ายเพื่อเตรียมตัวสำหรับการพักผ่อน การรวมญาติ ทั้งยังมีเทศกาลลดราคาต่างๆ มาจูงใจ สัญญาณความสุขนี้ส่งผลต่อระดับความคาดหวังถึงความสุขในอนาคตที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยระดับความสุขในปัจจุบันอยู่ที่ 65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 64 คะแนนในการสำรวจครั้งก่อน ส่วนการคาดการณ์ระดับความสุขใน 3 เดือนข้างหน้า ผู้บริโภคคาดว่าจะมีความสุขเท่ากับตอนนี้ร้อยละ 51 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากการสำรวจครั้งก่อน คาดว่าจะมีความสุขมากขึ้นร้อยละ 43 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และคาดว่าจะมีความสุขน้อยลงร้อยละ 6 ลดลงร้อยละ 4  

นางสาววรีมน เบญจพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และนางสาวดวงแก้ว  ไชยสุริวิรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มความต้องการใช้จ่ายในเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ 56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 54 คะแนนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้บริโภคมีความต้องการใช้จ่ายไปกับการซื้อเสื้อผ้า ทานอาหารนอกบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน รองเท้า-กระเป๋า โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 

จำแนกตามภูมิภาค

พบว่าความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ภาคตะวันออกมีความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและระยอง จากสินค้ากลุ่มอาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวันและเสื้อผ้า ซึ่งอาจเป็นผลจากการซื้อทดแทนของที่หมดไปในช่วงล็อคดาวน์ และสำหรับการประกอบอาชีพเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีแนวโน้มความต้องการใช้จ่ายลดลง

จำแนกตามช่วงอายุ 

พบว่าแนวโน้มความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว โดยอาจเป็นการจับจ่ายเพื่อเตรียมตัวสำหรับเทศกาลและวันหยุดยาว เช่น ซื้อของขวัญให้ครอบครัวและคนพิเศษ หรือซื้อของตามที่วางแผนไว้แล้วเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น

สำหรับข่าวสารที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา คือเรื่องสถานการณ์โควิดที่ยังคงเป็นประเด็นถูกพูดถึงมากที่สุด โดยผู้บริโภคเบนความสนใจไปสู่มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะ เรารักกัน หรือวัคซีนโควิด อีกทั้งต้องการเห็นความชัดเจนเรื่องความเป็นธรรมในสังคมและความโปร่งใสของภาครัฐ จากการติดตามข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ม็อบเมียนมาร์ ที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยอยากเห็นความถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สื่อน้องใหม่อย่างแอปพลิเคชัน Clubhouse กลายเป็นสื่อยอดนิยมในช่วงนี้ เพราะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเสรีและตรงไปตรงมา นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสนใจข่าวเกี่ยวกับการหาช่องทางสร้างรายได้จากการลงทุน เช่น บิตคอยน์ หุ้นโออาร์ และทองคำนางสาวชุติมา วิริยะมหากุล กล่าวทิ้งท้าย

การคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย เป็นการสำรวจทุก 2 เดือนร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทในเครือฮาคูโฮโด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/hakuhodohillasean

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,031,255

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com