Tuesday, 23 July 2024 | 12:33 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 12:33 pm
spot_img

คณะกรรมการ ธพว. แต่งตั้ง “วิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์” เป็น “รองกรรมการผู้จัดการ” มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 แต่งตั้ง “นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์” เป็น “รองกรรมการผู้จัดการ” ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับผิดชอบกลุ่มงานความเสี่ยง         กลยุทธ์ และการเงิน   เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่  5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ จบการศึกษา ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 27 ปี รับผิดชอบงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน ตรวจสอบ วิเคราะห์  ติดตามการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,522

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com