Wednesday, 24 July 2024 | 7:31 pm
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 7:31 pm
spot_img

กสิกรไทย คว้า 2 รางวัลยกย่องการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดีในระดับเอเชีย

ธนาคารกสิกรไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรแบบอย่างด้านการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดีในระดับเอเชีย จากงาน 16th Asian ESG Award 2021 – The Best of Asia จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลองค์กรแบบอย่างด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลดีเด่นระดับเอเชีย (Asia’s Icon on ESG)สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นในเอเชียแห่งปี (Asian Corporate Director Award) มอบให้แก่คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการตามแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี และขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,036,408

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com