Sunday, 14 July 2024 | 9:55 pm
spot_img
Sunday, 14 July 2024 | 9:55 pm
spot_img

ซีพีเอฟ รับโลโก้มาตรฐานไก่ไข่เคจฟรี เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ของกรมปศุสัตว์ พร้อมนำแสดงสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจผู้บริโภค ไข่ไก่คุณภาพจากแม่ไก่ไข่ที่มีสุขภาพดี ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสากล เดินหน้าเพิ่มการผลิต รองรับแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้น พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ เพิ่มมูลค่าสินค้า และสนับสนุนการบริโภคที่อย่างยั่งยืน

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการยกระดับการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทฯ เตรียมนำตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ของกรมปศุสัตว์แสดงบนผลิตภัณฑ์ไข่สดเคจฟรี ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ได้รับรองมาตรฐานนี้ ยืนยันถึงกระบวนการผลิตไข่ไก่เคจฟรีของซีพีเอฟได้รับการตรวจสอบและรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์และเทียบเท่าสากล

“การนำตราสัญลักษณ์มาตรฐานไก่ไข่เคจฟรีมาใช้บนผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟ เป็นการขับเคลื่อนเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของไทย และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวอีกว่า ฟาร์มวังสมบูรณ์ ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) จากกรมปศุสัตว์เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งมีการผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรงมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และในปีนี้มีแผนขยายการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านฟอง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และคำนึงถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบตามหลักสวัสดิภาพสัตว์  

ฟาร์มวังสมบูรณ์​ เป็นฟาร์มไก่ไข่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน (Cage free) ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ แม่ไก่ไข่เลี้ยงแบบธรรมชาติในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา แม่ไก่อยู่บนพื้นที่ 1 ตารางเมตรมีแม่ไก่ไม่เกิน 9 ตัว ในนสภาพแวดล้อมที่จัดการสอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร/ตัว มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง ส่งเสริมให้แม่ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ และมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming ส่งผลให้แม่ไก่ไข่อยู่สบาย มีความสุข อารมณ์ดี แข็งแรง จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง

นับตั้งแต่ที่ผ่านมา ซีพีเอฟยังได้นำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัล มาใช้กับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคจฟรีอีกด้วย เพิ่มเพิ่มความมั่นใจในความแม่นยำ รวดเร็วและโปร่งใสของการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคจฟรีให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และต้นแบบการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีให้กับเกษตรกรที่สนใจ เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น และให้คนไทยสามารถเข้าถึงไข่ไก่เคจฟรี คุณภาพดี ปลอดภัย ปลอดสาร มาจากแม่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,030,639

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com