Wednesday, 24 July 2024 | 3:28 am
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 3:28 am
spot_img

ธอส. มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กับกิจกรรม “เรามีเรา”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ให้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับดำเนินกิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย เพื่อนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนทั้ง 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมร่วมปล่อยขบวนรถตู้ พม. นำร่องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 8 เขต

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ในวันนี้ (วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับดำเนินกิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนจาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการธนาคาร ธอส. ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ธอส. เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเงินสนับสนุน และมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรรมการธนาคาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมในพิธี โดยก่อนหน้านี้ ธอส. ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องหน้ากากอนามัย จำนวน 10,420 ชุด ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนมาแล้วอีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนทั้ง 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งในวันนี้ได้มีกิจกรรมปล่อยขบวนรถตู้ พม. นำร่องลงไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ๆ มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 8 เขต ประกอบด้วย เขตราชเทวี เขตดุสิต เขตบางเขน เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตวังทองหลาง และ เขตบางแค

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี จัดสร้างไอซียูสนามที่ใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องรวมถึงน้ำดื่มของธนาคารจำนวน 5,000 ขวด ส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 15,600 ขวด หน้ากากอนามัยและสายคล้องหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยอาหาร จำนวน 500 กล่อง ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ส่งมอบถุงยังชีพ ธอส. ให้แก่ เขตห้วยขวาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวัดอุทัยธาราม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้ธนาคาร รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา และวัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประขาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,966

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com