Tuesday, 23 July 2024 | 12:28 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 12:28 pm
spot_img

SAM เปิดตัว “ธรัฐพร เตชะกิจขจร” นั่งเก้าอี้ MD คนใหม่ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นเชิงรุก ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมปักหมุด “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ลดปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย

คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้มีมติแต่งตั้ง นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ บสส. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร อายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค (Virginia Tech) ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจการเงินและการลงทุนอย่างยาวนาน  เคยร่วมงานกับ กลุ่มบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเวลากว่า 16 ปี โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นตำแหน่งสุดท้าย หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 5 ปี ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

นายธรัฐพร กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SAM หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินมาอย่างแข็งแกร่งมากว่า 20 ปี  รวมทั้งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดูแล โครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเชิงรุกอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศในภาวะปัจจุบัน และเชื่อมั่นว่า ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานและการมีส่วนร่วมในการผลักดันในสถาบันการเงินหลายแห่งที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพ จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน SAM ให้บรรลุเป้าหมายในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของภาครัฐ  อันจะนำไปสู่ความมั่นคงและความเติบโตของประเทศในระยะยาว

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,522

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com