Wednesday, 24 July 2024 | 4:04 am
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 4:04 am
spot_img

โรงพยาบาลพระรามเก้า ผนึก KBTG จัดทําระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution ช่วยโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ในหลายด้าน ทําให้โรงพยาบาลต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ด้วยการคัดกรองผู้ป่วยตามความรุนแรง โดยหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง จําเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หากอาการไม่รุนแรง สามารถให้การรักษาได้ใน Hospitel แต่การรักษาใน Hospitel ก็ยังต้องรักษามาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
“โรงพยาบาลพระรามเก้า” ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือ กับ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดตัวระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution แห่งแรกที่โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ได้ลงทะเบียนเข้ารับการรักษา ช่วยอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่จะประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดกรองมาตรฐานและดําเนินการรักษาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที่

นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้เปิดบริการ Hospitel หรือหอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ สําหรับเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว และยังไม่สามารถหาสถานที่รักษาพยาบาลได้ จึงได้มีการหารือร่วมกันกับทาง KBTG ซึ่งเป็น Tech Company ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ร่วมพัฒนาระบบบริการเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ Hospitel เป็นที่มาของการเปิดตัวระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจค Digital Hospital ที่นําเทคโนโลยีมาช่วยให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับ การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันท่วงที ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ยากลําบากจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ไปได้ด้วยดี

ด้าน นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า KBTG ได้ริเริ่มทําระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-19 สําหรับ สถานพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่นําระบบนี้มาใช้ เพื่อรองรับกลุ่ม ผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการตรวจแล้วพบติดเชื้อโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

โดยผู้ป่วยหรือญาติสามารถลงทะเบียนผ่านแแอพลิเคชันไลน์ (LINE) @praram9hospital เพื่อเข้ารับ การรักษา ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล และประเมินความเสี่ยงจากโรงพยาบาล จากนั้นโรงพยาบาลจะติดต่อกลับภายใน 60 นาที เพื่อตรวจรับผู้ป่วยพร้อมจัดรถรับมารักษา ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองมาตรฐาน และดําเนินการรักษาที่ Hospitel หรือหอพักผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลจัดสถานที่ไว้ ซึ่งผู้ป่วยต้องรายงานอาการและแจ้งเตือนกิจกรรมที่ผู้ป่วยจะต้องทําในทุกวัน เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย ความดัน และค่าออกซิเจน ผ่าน e-KYC และแชตบอท ซึ่งโรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นแห่งแรกที่ร่วมพัฒนานวัตกรรม (Co-Innovation) นี้

นายเรืองโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ COVID-19 Hospitel Management นอกจากจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาแล้ว ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สามารถประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดกรองมาตรฐานและดําเนินการรักษาที่ Hospitel หรือหอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้าง และลดงานเอกสาร เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างถูกกรอกส่งผ่านทางไลน์มายังฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ซึ่ง KBTG มีความยินดีที่จะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งที่สนใจเพื่อนําไปใช้ร่วมกับ LINE OA ของตน โดยสามารถติดต่อทีมผู้พัฒนาได้ที่ co-innovation@kbtg.tech

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,975

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com