Tuesday, 28 May 2024 | 9:12 am
spot_img
Tuesday, 28 May 2024 | 9:12 am
spot_img

เลขาธิการ คปภ. ร่วมกับศิษย์เก่า วปส. รุ่นที่ 1-9 ส่งมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ เพื่อสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้เป็นประธานในพิธีมอบห้อง Negative Pressure เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ และมีศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1-9 ตลอดจนคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ร่วมส่งมอบด้วย ณ อาคารสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ร่วมกับศิษย์เก่า วปส. รุ่นที่ 1-9 จัดทำโครงการ “คปภ. รวมพลัง วปส. เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19” โดยร่วมกันบริจาคเงินและสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก (Positive Pressure) ตู้อบรังสี UVC หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่มีความจำเป็นและต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการรักษาดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,585,020.25 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 2 ห้อง เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงาน คปภ. และศิษย์เก่านักศึกษา วปส. รุ่นที่ 1-9 จึงได้จัดพิธีมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นถาวรวัตถุที่จะคงอยู่และใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาพยาบาลประชาชนต่อไป

ด้านนายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจิรญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณแทนประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำนักงาน คปภ. และศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1-9 ได้มอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี ซึ่งทำให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

“สำนักงาน คปภ. ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทสรรพกำลังในการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์ในปัจจุบันดีขึ้นตามลำดับ และขอขอบคุณศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 1–9 ที่บริจาคเงินเพื่อจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งห้องความดันลบ (Negative Pressure) ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012  

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 996,721

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com