Wednesday, 23 June 2021 | 3:07 pm
spot_img
Wednesday, 23 June 2021 | 3:07 pm
spot_img

[ข่าวปลอม] ธนาคารออมสิน เปิดเฟซบุ๊กส่วนบุคคล และไลน์ ปล่อยเงินกู้นอกระบบ

จากกรณีข้างต้น ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เฟซบุ๊ก และไลน์ ‘สีจันทร์ สีจันทร์’ ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบไม่ใช่เพจเฟซบุ๊ก ไลน์ ของธนาคารออมสิน และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น โดยธนาคารจะให้บริการทางการเงินผ่านสาขาธนาคารออมสิน และให้บริการรูปแบบดิจิทัลทางแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2T2xNxK

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชม : 170,194

©2020-2021 www.worldbusiness-th.com