Wednesday, 29 May 2024 | 2:58 pm
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 2:58 pm
spot_img

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ตอกย้ำศักยภาพ ‘สุดยอดอาคารอนุรักษ์พลังงาน’ ของไทย หลังบริหารจัดการการใช้พลังงาน ปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนล่าสุดได้รับตราสัญลักษณ์ ‘อาคารประหยัดพลังงาน’ จาก กฟน.

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงาน ภายใต้การบริหารงานของแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานของเมืองไทย โดยล่าสุด เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับตราสัญลักษณ์ ‘อาคารประหยัดพลังงาน’ จากการจัดประกวดอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA Energy Saving Building ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้อาคารดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน มีการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับชั้นรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วม สื่อสารผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาอาคารของตนให้เป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานระดับประเทศ และก้าวไปสู่รางวัลสำคัญด้านพลังงานระดับสากลต่อไป ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่อาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่องและต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนดซึ่งพิจารณาตัดสินจากเงื่อนไขด้าน การใช้พลังงาน MEA Index หรือตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน. ได้พัฒนาขึ้นใหม่ ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตนเองเทียบกับค่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นในอาคารประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการลงทุนทางด้านพลังงาน หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้ดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนการปรับเปลี่ยนบริเวณเพดานของลานอเนกประสงค์ชั้น G ให้เป็นลานกระจกขนาดใหญ่ ที่ใช้แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการเปลี่ยนหลอดไฟในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่าปกติ ที่สำคัญยังประหยัดการใช้พลังงานด้วยการลดชั่วโมงการใช้พลังงานของระบบส่วนกลาง ส่งผลให้ในแต่ละปี เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่อปีได้มากขึ้น

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,593

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com