Monday, 4 March 2024 | 10:08 pm
spot_img
Monday, 4 March 2024 | 10:08 pm
spot_img

อย่าซื้อประกัน Unit Linked จนกว่าจะอ่านบทความนี้ (จบ)

ยูนิตลิงค์ (unit linked) คือ “การประกันชีวิต” หลักการของทุกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจะมีจุดประสงค์ทางการเงินบางอย่างที่มีความคุ้มครองชีวิตร่วมด้วย เช่น เก็บเงินเพื่อการศึกษา เก็บเงินเพื่อยามเกษียณ เก็บเงินเพื่อคนข้างหลังและเพื่อมั่นใจว่าเราหรือคนข้างหลังจะได้รับเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันชีวิตจะมีประโยชน์เมื่อเราจะเสียชีวิตไปก่อนจะเก็บเงินได้บรรลุตามเป้าหมายให้กับคนข้างหลัง หรืออย่างน้อยก็ให้คนข้างหลังลืมตาอ้าปากได้โดยที่ไม่เดือดร้อนทางด้านการเงิน

การประกันชีวิตจึงเป็นการคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงิน (financial loss) เมื่อเราเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร แต่ถ้าเราไม่เสียชีวิตและมีสุขภาพยืนยาวก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เราวางไว้ได้อย่างมั่นคง ซึ่งยูนิตลิงค์ก็ไม่ได้แตกต่างจากการประกันชีวิตทั่วไปที่ยึดถือหลักการนี้เช่นกัน

“จ่ายเบี้ยน้อยกว่าที่คิด” เนื่องจากยูนิตลิงค์เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น ในกรณีที่เบี้ยประกันที่ถูกนำไปลงทุนนั้นงอกเงยได้เร็วกว่าที่ตั้งเป้าไว้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถจ่ายเบี้ยประกันน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ โดยยังคงความคุ้มครองไว้เท่าเดิมที่ตั้งเป้าไว้ หรือสามารถจ่ายเบี้ยเท่าที่ตั้งเป้าไว้แต่ได้รับความคุ้มครองที่สูงขึ้น ความเข้าใจของผู้บริโภคก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะลูกค้าควรจะเข้าใจลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของยูนิตลิงค์ รวมถึงผลกระทบของการเลือกใช้คุณสมบัติเหล่านั้นต่อกรมธรรม์ เพื่อให้แน่ใจว่าความยืดหยุ่นที่ตนแลกมานั้นมีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อแผนการเงินของตนอย่างไร ซึ่งสามารถเห็นได้ในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนที่ผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันพยายามส่งเสริมความเข้าใจของลูกค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

“ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน” อาจจะเพราะความเข้าใจผิดที่คิดว่าคนที่ขายยูนิตลิงค์จะต้องมีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC license) จึงทำให้เมื่อต้องการขายยูนิตลิงค์จะเน้นแต่ขายเพื่อการลงทุนแต่เพียงอย่างเดียว

ผู้ขายควรจะเรียนรู้วิธีวางแผนชีวิต วางแผนการเงิน วางแผนความคุ้มครอง ให้กับลูกค้าเป็นหลัก ส่วนเรื่องหลักการลงทุน การรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน และลักษณะนิสัยของผู้ลงทุนนั้น ในตัวยูนิตลิงค์ได้ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงจังหวะชีวิตของแต่ละคนมาระดับหนึ่งแล้ว

ถึงแม้ลูกค้าจะมีความรู้ด้านการลงทุนมาแล้วก็ตามแต่ประสบการณ์จากการลงทุนจะต่างกับความรู้ที่มีอย่างสิ้นเชิง และผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์เองได้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์จากการลงทุน หรือผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูพอร์ตการลงทุนบ่อย ๆ แต่เหมาะกับผู้ที่มีเป้าหมายทางการเงินที่แน่ชัด และต้องการความคุ้มครองเพื่อความมั่นคงในชีวิตของเราและคนข้างหลังไว้

บทบาทของคนขาย คือ เป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนชีวิตที่เน้นความคุ้มครองเพื่อความมั่นคงของชีวิต แต่ไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่ง ถ้ายูนิตลิงค์ เกิดการซื้อขายขึ้น โดยมาจากผู้ขายที่บิดเบือนในหลักการ หรือผู้ซื้อที่หวังแต่ผลกำไร โดยไม่ได้สนใจเรื่องความคุ้มครองในหลักการประกันชีวิต การร้องเรียนหรือความไม่พอใจหลังจากได้ซื้อยูนิตลิงค์ไป ก็คงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และมันจะไปทำลายอุตสาหกรรมประกันชีวิตในภาพรวมอีกด้วย จึงเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องทำความเข้าใจถึงเรื่องหลักการประกันชีวิต หลักการบริหารความเสี่ยงระดับครัวเรือน จากการประกันควบการลงทุน หรือยูนิตลิงค์ตัวนี้

“บทสรุป” ยูนิตลิงค์เป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการ “ความคุ้มครองชีวิต” ได้ครอบคลุมกว่าประกันประเภทอื่น ถ้าเราคาดหวังการเติบโตของเงินทุนก้อนหนึ่งที่เรามี และในอนาคต เช่น อีก 5 ปี หรืออีก 10 ปีข้างหน้า เราอยากจะนำผลตอบแทนในบัญชีนั้นมาใช้จ่ายสำหรับตัวเราเอง อย่างนี้อาจจะเหมาะกับการไปซื้อกองทุนรวม เพราะมันไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของยูนิตลิงค์ แต่ถ้าเราคาดหวังจะบริหารเงินก้อนหนึ่งสำหรับเราและคนข้างหลัง และหากเราเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรแล้ว คนข้างหลังของเราจะได้รับเงินเพื่อชดเชยความสูญเสียทางด้านการเงินของเราไป แต่ถ้าเรามีชีวิตยืนยาว ส่วนของเงินที่นำไปลงทุนก็จะมีระยะยาวที่สามารถรองรับความเสี่ยงที่ผันผวนได้ และเราก็มีโอกาสที่จะนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้เองได้ แบบนี้ยูนิตลิงค์ จึงจะตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คุ้มครองในระยะยาวแล้ว                       การเลือกยูนิตลิงค์ที่เปิดโอกาสให้นำเงินไปลงทุนในระยะยาวที่รับความเสี่ยงที่ผันผวนได้ จะทำให้โดยเฉลี่ยแล้ว เบี้ยประกันภัย “ถูกกว่า” แบบประกันชีวิตดั้งเดิมที่ต้องลงทุนในความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนต่ำเท่านั้น

จะเห็นว่าถ้าทั้งคนขายและคนซื้อได้ทำความเข้าใจกับยูนิตลิงค์อย่างแท้จริง ประโยชน์ทั้งหมดก็จะไปอยู่กับผู้บริโภคและยังส่งเสริมตลาดทุนได้ในระยะยาวครับ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 943,786

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com