Friday, 17 September 2021 | 8:35 am
spot_img
Friday, 17 September 2021 | 8:35 am
spot_img
อื่นๆ

  เจนเนอราลี่ จัดกิจกรรมส่งท้าย Pride Month สนับสนุนทุกความเท่าเทียมในองค์กร พร้อมจัดประมูลนำเงินมอบมูลนิธิคนพิการไทย

  เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มุ่งให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่าง เดินหน้าสนับสนุนความเท่าเทียมในองค์กร จัดกิจกรรม “WE GEN, WE PROUD” ซึ่งจัดขึ้นในทุกปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและต้อนรับ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) พร้อมสร้างการตระหนักรู้ให้พนักงานในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในองค์กรทุกมิติ นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้พนักงานนำสิ่งของมาร่วมประมูลสมทบทุนเพื่อนำเงินที่ได้มอบให้มูลนิธิคนพิการไทย ผ่านการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event

  ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวเปิดกิจกรรมว่า “ในเดือนมิถุนายนของทุกปีถือเป็นเดือนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ซึ่งเจนเนอราลี่ก็ได้ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย (Diversity and Inclusion) มาโดยตลอดเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากที่พนักงานทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญในการยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดที่แตกต่างที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เจนเนอราลี่ยังให้สำคัญกับกลุ่ม Disability ที่มีศักยภาพและความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่น ๆ และต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนได้ให้สำคัญกับกิจกรรมนี้และร่วมกันสร้างให้เจนเนอราลี่เป็นองค์กรแห่งความเท่าเทียมในทุกมิติ”

  นอกจากภายในงานจะมีการสร้างการตระหนักรู้ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในองค์กรทุกมิติแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานในกลุ่ม LGBTQI+ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และบรรยากาศการทำงานที่เจนเนอราลี่ รวมถึงการที่ได้รับการปฏิบัติจากเพื่อนพนักงานด้วยกันอย่างเท่าเทียม โดยได้เชิญนายตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและดึงศักยภาพ (Mindset Coach) มาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย ปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมประมูลของขวัญชิ้นพิเศษ เพื่อนำรายได้จากการประมูลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายและรายได้จากการร่วมสมทบทุนบริจาค รวมเป็นเงินจำนวน 67,878 บาท ไปมอบให้กับมูลนิธิคนพิการไทย (THAI WITH DISABILITY FOUNDATION) ต่อไป

  ถึงแม้กิจกรรมนี้จะจัดในรูปแบบของ Virtual Event แต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานของเจนเนอราลี่เป็นอย่างมาก แสดงให้ถึงการให้ความยอมรับและสนับสนุนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) สามารถแสดงศักยภาพในการทำงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทำให้เจนเนอราลี่เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างยั่งยืน

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  ข่าวล่าสุด

  จำนวนผู้เข้าชม : 215,717

  ©2020-2021 www.worldbusiness-th.com