Thursday, 6 May 2021 | 10:40 pm
Thursday, 6 May 2021 | 10:40 pm

ดอนเมืองโทลล์เวย์เดินหน้าจัดประกวดภาพยนตร์โฆษณา CSR Tollway Contest 2020 ชวน นร.-นศ.ประลองฝีมือ

คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯยังคงเดินจัดโครงการ CSR Tollway Contest 2020 โดยในปีนี้จะอยู่ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ ไทย New Normal By Tollway Better” ซึ่งเป็นปีที่ 4 โดยจะยังคงมุ่งเน้นในการทำธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาและประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่สังคมไทยทั้งต่อพนักงาน ผู้ใช้ทาง และสาธารณชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. Tollway Smart Way ยกระดับโอกาสการศึกษา 2. Tollway Happy Way ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด 3. Tollway Safety Way ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน 4.Tollway Better Way ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม และ 5. Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อม และใน 2563 นี้ ก็ยังคงเดินหน้า จัดโครงการ CSR Tollway Contest ขึ้นอีกครั้ง โดยจัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นในหัวข้อ “ วิถีใหม่ ไทย NEW NORMAL By Tollway Better Way ”

อย่างไรก็ตามเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้สร้างสรรค์ความคิด ผลิตภาพยนตร์โฆษณาสั้น ความยาว 60 วินาที เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำรงวิถีชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างอดีต เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิค – 19 โดยตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยเป็นหลัก ชิงทุนการศึกษา และโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1ล้าน บาท

“ปีที่ผ่านๆ มาได้รับการตอบรับที่ดีจากสถานบันการศึกษาต่าง ๆทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งปีนี้จะมีความพิเศษตามวิถี New Normal คือจากเดิมเราจะ Road Show เดินทางไปตามสถาบันการศึกษา พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิในวงการาภาพยนต์ โฆษณา รายการทีวี ที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ไปเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ชี้แนะ เกี่ยวกับการทำคลิปสั้นนี้ แต่ในปีนี้เราไม่สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ แต่เราได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ Road Show ใหม่ตามวิถี New Normal เป็นการให้คำแนะนำผ่านทาง VDO Streaming ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้ามาดูคำแนะนำ คำสอน จากวิทยากรของเราย้อนหลังได้ค่ะ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : CSR Tollway Contest ส่วนเหตุผลที่เลือก Concept งาน New Normal by Tollway Better Way เพราะว่าจากสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิด New Normal ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป ดังนั้นเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในสร้างมาตราฐานใหม่ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ที่ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ” คุณอัจฉรา กล่าว

สำหรับกติการการส่งผลงานเข้าประกวดมีดังนี้เนื้อหาต้องสอดคล้องในหัวข้อ “วิถีใหม่ ไทย NEW Normal By Tollway Better Way” เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตไปสู่วิถีใหม่ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2538 – ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) ซึ่งจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน โดย 1 ทีม (เดี่ยว นับเป็น 1 ทีม) สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง และสมาชิกต้องอยู่สถาบันเดียวกัน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนและถูกต้องตามที่กติกากำหนด

โดยงานนี้ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 ตึกที่อำนวยการ1 บมจ. อสมท ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น ในโครงการ CSR Tollway Contest ปีที่ 4 หัวข้อ “ วิถีใหม่ ไทย NEW NORMAL By Tollway Better Way ” ความยาว 60 วินาที รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2563 โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : CSR Tollway Contest หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2792-6525 ถึง 26 สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก และต้องมีสอดคล้องกับหัวข้อที่ทางบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย คุณวราภรณ์ สังข์พวงทอง โปร์ดิวเซอร์ จาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด , คุณคมกฤษ ตรีวิมล ผู้กำกับ จาก GDH ,คุณวิทิต คำสระแก้ว ผู้กำกับ จาก บริษัท ฟิโนมิน่า จำกัด , คุณวสันต์ บุญฤทธิ์ ผู้กำกับ จาก บริษัท แอคชั่นแพลน จำกัด และรางวัลสำหรับการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ – ศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ , รางวัลพิเศษ Best Popular 1 รางวัล – ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

คุณอัจฉรา กล่าวทิ้งท้ายว่า ปีนี้เป็นปีแห่งวิถีใหม่ได้ใช้ VDO Streaming ให้วิทยากรแนะนำน้อง ๆ ผ่านออนไลน์หวังว่าน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่อยากทำความฝันของตัวเองให้คนอื่นรับรูส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆ เพราะเชื่อว่าเด็กไทยมีความสามารถ และเก่งกันทุกคนจึงอยากให้เป็นอีก 1 เวทีในการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนของชาติให้มีพื้นที่ได้แสดงออกถึงความสามารถสามารถ ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่ Facebook : CSR Tollway Contest

ข่าวล่าสุด

ทินเดอร์ เพิ่ม ‘Vibes’ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้คนบ่งบอกความเป็นตัวเองได้มากขึ้น

ไวบ์ (Vibes) คือ ความรู้สึกดีๆ ต่อใครสักคน เมื่อได้พบโปรไฟล์คนที่ถูกใจที่บอกว่าเป็นชาวราศีแมงป่อง หรือการวางแผนที่จะฉีดวัคซีน ซึ่งในปี 2563 ทินเดอร์พบว่าคนเจน Z แสดงตัวตนของพวกเขาออกมาเต็มที่อย่างไม่มีปิดบัง รวมถึงการอัปเดตโปรไฟล์บ่อยขึ้นถึง 3 เท่า เพื่อแชร์เรื่องราวของตัวเอง และหาคู่แมตช์ที่มีไวบ์ในแบบเดียวกัน...

4Life Sponsors Utah Stingers

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ เมือง ซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4 ไล้ฟ์ รีเสิร์ช ประกาศการเป็นผู้สนับสนุนทีม Utah Stingers แชมป์วอลเลย์บอลแห่งชาติประจำปี 2563 (NVA) NVA แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท...

CEO “นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” ติวเข้ม หลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience”

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience” เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานบริหารจัดการ แบ่งปันมุมมองในโลกแห่งการทำงานจริง และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา หลังคว้า...

ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการสมัครใจพักชำระเงินต้น ผ่าน MyMo เริ่ม 11 พ.ค. 64 นี้ คาดช่วยลูกหนี้ลดภาระรายเดือนกว่า 1 ล้านราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31...

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงิน 1 ล้านบาท จัดซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยโควิด-19

กรุงเทพฯ (5 พฤษภาคม 2564) - นายการุณ กิตติสถาพร (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการพิเศษและผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้ ร่วมสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาติวานนท์...

สมาชิกบัตรเคทีซีช้อปสินค้าไอทีผ่าน www.jib.co.th รับสิทธิพิเศษ 3 คุ้ม

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด แหล่งรวมสินค้าไอทีชั้นนำ จัดสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19...

จำนวนผู้เข้าชม : 139,532

©2020 www.worldbusiness-th.com