Friday, 17 September 2021 | 8:30 am
spot_img
Friday, 17 September 2021 | 8:30 am
spot_img
อื่นๆ

  การเคหะแห่งชาติสนับสนุนร้านค้าในชุมชนจัดทำข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID – 19

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่แจกข้าวกล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 10,000 กล่อง ใน 10 พื้นที่ ที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ โดยประสานความร่วมมือกับร้านอาหารภายในชุมชนในการจัดทำข้าวกล่องเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับร้านอาหารอีกทางหนึ่ง

  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติจำนวนมาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยต่อผู้อยู่อาศัย จึงมอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติจัดทำข้าวกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับร้านอาหารภายในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการจัดทำข้าวกล่องแจกชาวชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับร้านอาหารในชุมชนอีกทางหนึ่ง

  สำหรับการแจกข้าวกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการ ในเบื้องต้นมีแผนดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กรกฎาคม 2564 ใน 10 พื้นที่ จำนวนรวม 10,000 กล่อง ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง โครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ โครงการเคหะชุมชนบางขุนเทียน โครงการเคหะชุมชนดินแดง และโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 ปัจจุบันดำเนินการแจกข้าวกล่องไปแล้ว จำนวน 6,000 กล่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564) และจะพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

  นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย จำนวน 547 ชุด แจกชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 3,000 กล่อง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 780 พื้นที่ แจกข้าวกล่อง จำนวน 43,509 ชุด พร้อมร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ นิติบุคคล ผู้นำชุมชน เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อก็จะประสานไปยังสาธารณสุขในพื้นที่ ให้มารับผู้ติดเชื้อไปรักษาต่อไป

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  ข่าวล่าสุด

  จำนวนผู้เข้าชม : 215,716

  ©2020-2021 www.worldbusiness-th.com