Friday, 23 February 2024 | 9:15 pm
spot_img
Friday, 23 February 2024 | 9:15 pm
spot_img

DITP คลอดมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการของ SMEsPro-activeพร้อมเตรียมขยายกรอบเวลาเฟส 3 ไปถึงปี’ 65


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) คลอดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเตรียมขยายกรอบระยะเวลาโครงการเฟส 3 ออกไปถึงปี 2565 หวังช่วยผู้ประกอบการช่วง Post-Covid
          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ประธานที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบขยายช่วงเวลาของมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563 แต่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้จัดงานยกเลิกการจัดงาน ผู้จัดงานเลื่อนการจัดงาน จัดงานตามกำหนดการเดิมแต่ผู้ประกอบการมีความกังวลในการเดินทาง โดยยกเว้นการนับสิทธิ์ หากผู้ประกอบการขอยกเลิกการเข้าร่วมงาน และผู้ประกอบการสามารถมอบหมายให้ Agent/ล่าม/ผู้แทน เข้าร่วมงานแทน หากไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานด้วยตนเอง และเบิกจ่ายได้
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศเห็นควรขยายกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 3 จากเดิม ปีงบประมาณ 2562-2564 เป็น ปีงบประมาณ 2562-2565 (เดือนกันยายน 2565) เพื่อขยายช่วงการสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการให้เพิ่มขึ้น เพราะงานแสดงสินค้านานาชาติหลายงานที่เคยอยู่ในแผนการเดินทางถูกเลื่อนออกไป หรืออีกหลายงานที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจัดได้ ส่งผลให้โอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการถูกจำกัด ซึ่งจะเสนอเป็นวาระการพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในเดือนกรกฎาคมนี้” นายสมเด็จ กล่าว
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เคาะอนุมัติสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศชุดล่าสุดรวมทั้งสิ้น 53 งาน มีผู้ประกอบการจำนวน 107 บริษัท วงเงินสนับสนุน 21 ล้านบาท จากยอดรวมการสนับสนุนประกอบการ SMEs ในระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2564) พบว่า มีการสนับสนุนไปแล้วกว่า 1,700 ราย รวมวงเงินกว่า 240 ล้านบาท โดยมีงานแสดงสินค้าที่มีมูลค่าสั่งซื้อสูงสุดของปี 2563 ได้แก่ อันดับที่ 1 งาน Supermarket Trade Show ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ด้วยในตลาดญี่ปุ่นผู้บริโภคนิยมสินค้าอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งและอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ถือเป็นการเปิดโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้พบผู้บริโภคจากหลากหลายประเทศ และอันดับที่ 2 งาน Winter Fancy Food Show ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในงาน คือ สินค้าในกลุ่มออแกนิค
          ทั้งนี้ DITP ยังคงมุ่งสนับสนุนผ่านโครงการ SMEs Pro-active อย่างต่อเนื่อง เพื่อสานฝันผู้ประกอบการเอสเอ็มที่มีความพร้อม และต้องการส่งออกสินค้าไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) จะให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นที่ ค่าคูหา ค่าประกันภัยในงาน ค่าตกแต่ง ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลสิ่งแวดล้อม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) หรือการพิชชิ่งโครงการ (Pitching) ซึ่งให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง เช่นกัน
          สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 และ 02-507-7786 โดยการสมัครรอบที่ 3/2563 ปิดรับสมัครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สามารถขอรับการสนับสนุนงานที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – กันยายน 2564

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 936,217

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com