Monday, 4 March 2024 | 11:17 pm
spot_img
Monday, 4 March 2024 | 11:17 pm
spot_img

ออมสิน สนับสนุนจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนบุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ร.อ.ชุมพล ตุลาพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ซึ่งธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนสถานที่หรือจุดฉีดวัคซีน โดยความร่วมมือกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค โดยมีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน และจะดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564  ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและพนักงานธนาคารออมสินได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 ราย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 943,849

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com