Thursday, 6 May 2021 | 10:24 pm
Thursday, 6 May 2021 | 10:24 pm

‘หัวเว่ย’ ยกไทยผู้นำ ‘5G’ อาเซียน แนะเสริมเเกร่ง AR/VR ต่อยอดการท่องเที่ยว

ไทยเริ่มประมูลคลื่นสำหรับใช้ ‘5G’ ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่ง ‘หัวเว่ย’ ระบุว่า ‘เร็วมาก’ เมื่อเทียบกับทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจุบันยังไม่มีประเทศไหนที่เริ่มทำ 5G ดังนั้น ไทยถือว่าเป็น ‘ผู้นำ’ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ 5G ก็มีวิกฤติ Covid-19 เข้ามา ทำให้เห็นการนำ 5G มาประยุกต์ใช้กับด้าน Healthcare ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ ไทยสามารถควบคุม Covid-19 ได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม 5G ไม่ได้เข้ามาช่วยได้แค่ Healthcare แต่ยังสามารถขยายไปได้อีกหลายอุตสาหกรรม

วรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า 5G จะช่วยต่อยอดไปสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ อย่างในส่วนของผู้บริโภค 5G สามารถทำให้เกิดการให้บริการในรูปแบบ Virtual Reality (VR), Augment Reality (AR), การเล่นเกมแบบ Cloud Gaming ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live-streaming) ด้วยความละเอียดระดับ 4K หรือผ่าน VR/AR เป็นต้น

สำหรับภาคธุรกิจองค์กร 5G จะเข้าไปมีบทบาทได้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยสามารถพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ในสามเรื่องหลัก ได้แก่ 1.การเพิ่มจำนวนผลผลิต 2.ลดจำนวนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิ หรือไม่ได้มาตรฐาน และ 3.ลดต้นทุนให้แก่กระบวนการผลิตและการดำเนินการ

“5G จะช่วยยกระดับด้านการเชื่อมต่อ ในขณะที่ AI จะช่วยยกระดับด้านความชาญฉลาด เมื่อนำนวัตกรรมทั้งสองมาผสานกันจะทำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม (Smart Manufacturing) อุตสาหกรรมสาธารณสุขอัจฉริยะ (Smart Healthcare) หรือแม้แต่ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่องค์กรในประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาสการต่อยอดรายได้และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากขึ้น”

ทั้งนี้ ระบบนิเวศ 5G ต้องพร้อมด้วย 1.นวัตกรรมในภาคธุรกิจ ทั้งบริการใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น 2.พาร์ตเนอร์ในอีโคซิสเต็ม ทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแบบแนวดิ่ง ผู้ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างหัวเว่ย และผู้จัดทำโซลูชั่นในประเทศ เป็นต้น 3.5G ที่ใช้งานได้จริง (Real Use Cases) และ 4.ประสบการณ์ ในการนำเอาเทคโนโลยีระดับโลกมาประยุกต์ใช้ในประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะเริ่มนำ 5G มาใช้ได้ประมาณ 6 เดือนจนมียูสเคสมากมาย โดยเฉพาะ Healthcare แต่ในด้านอื่น ๆ อีโคซิสเต็มอาจจะยังไม่สมบูรณ์ อาทิ VR, AR ที่ยังขาดคอนเทนต์โปรดิวเซอร์ ขณะที่ประเทศเกาหลีมีความแข็งแรงในด้านนี้ ทั้งนี้ หัวเว่ยอยากให้บริษัทไทยส่งเสริมกันเองภายในประเทศ เพราะการนำแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเข้ามาอาจจะไม่เหมาะสมมากนัก ดังนั้น การพัฒนาภายในประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

“เราเชื่อว่าประเทศไทยสามารถนำ 5G เข้ามาประยุกต์ช่วยโปรโมต และสร้างความเชื่อมั่นในภาคการท่องเที่ยวได้ โดยแบ่งเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อช่วยโปรโมตภาคการท่องเที่ยวของไทย และการประยุกต์ใช้ 5G เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคการท่องเที่ยวของไทย”

นอกจากนี้ 5G ยังสามารถประยุกต์ทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ สามารถทำให้เกิดประโยชน์ใน 3 รูปแบบพร้อมกัน ได้แก่ ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ดีขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม Smart Farm และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร รวมถึงยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในช่วง Covid-19 นี้ เช่น เพิ่มช่องทางการวินิจฉัยโรคทางไกลแบบ Telemedicine ให้กับแพทย์ และใช้โซลูชั่น AI เพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วย Covid-19 ได้เร็วขึ้น

“หัวเว่ยอยากให้การใช้งาน 5G ของไทยขยายไปในหลายภาคส่วน โดยเราให้ความสำคัญกับทุกด้านที่ทำได้ เพราะภารกิจของหัวเว่ยประเทศไทยคือการเติบโตพร้อมไปกับประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เห็นว่ามีผู้ให้บริการรายไหนชะลอการลงทุนเรื่อง 5G

ข่าวล่าสุด

4Life Sponsors Utah Stingers

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ เมือง ซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4 ไล้ฟ์ รีเสิร์ช ประกาศการเป็นผู้สนับสนุนทีม Utah Stingers แชมป์วอลเลย์บอลแห่งชาติประจำปี 2563 (NVA) NVA แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท...

CEO “นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” ติวเข้ม หลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience”

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience” เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานบริหารจัดการ แบ่งปันมุมมองในโลกแห่งการทำงานจริง และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา หลังคว้า...

ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการสมัครใจพักชำระเงินต้น ผ่าน MyMo เริ่ม 11 พ.ค. 64 นี้ คาดช่วยลูกหนี้ลดภาระรายเดือนกว่า 1 ล้านราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31...

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงิน 1 ล้านบาท จัดซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยโควิด-19

กรุงเทพฯ (5 พฤษภาคม 2564) - นายการุณ กิตติสถาพร (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการพิเศษและผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้ ร่วมสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาติวานนท์...

สมาชิกบัตรเคทีซีช้อปสินค้าไอทีผ่าน www.jib.co.th รับสิทธิพิเศษ 3 คุ้ม

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด แหล่งรวมสินค้าไอทีชั้นนำ จัดสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19...

“Q YOU SUCCESS” จัดงานแจกรถยนต์ ตอกย้ำความสำเร็จ ทำจริงได้จริง

กรุงเทพฯ (2 พฤษภาคม 64 ) ณ.ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คิว ยู ซัคเซส จำกัด โดย คุณณิชานันท์ อรปิติ ประธานกรรมการ ได้จัดพิธีมอบรถยนต์นิสสัน อัลเมร่า...

จำนวนผู้เข้าชม : 139,523

©2020 www.worldbusiness-th.com