Friday, 23 February 2024 | 7:45 pm
spot_img
Friday, 23 February 2024 | 7:45 pm
spot_img

เลขาธิการ คปภ.นําคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง บริจาคไซริ้งค์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จํานวน 200,000 ชิ้น

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (สวปส.) นําคณะกรรมการ สวปส. และศิษย์เก่า วปส. หลายรุ่นร่วมบริจาคไซร้ิงค์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จํานวน 200,000 ชิ้น โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองราชเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมอื่ วันพุธท่ี 11 สิงหาคม 2564 ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 936,135

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com