Wednesday, 29 May 2024 | 4:32 pm
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 4:32 pm
spot_img

ไอ.ซี.ซี. มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ” รุ่นที่ 2

นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่จบหลักสูตร โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และส่งเสริมค่านิยมให้นักเรียนมาเรียนอาชีวะมากขึ้น ตลอดจนเร่งผลิตผู้เรียนอาชีวะในสาขาที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ โดยร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาองค์ความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด ใช้เวลาเรียน 2 ปี เป็นการเรียนภาคทฤษฏีในสถานศึกษา 1 ปี และฝึกการทำงานจริงในสถานประกอบการ 1 ปี สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องพุทธรักษา บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,657

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com