Friday, 17 September 2021 | 7:53 am
spot_img
Friday, 17 September 2021 | 7:53 am
spot_img
อื่นๆ

  สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหประชาชาติ กับวันมนุษยธรรมโลก (World Humanitarian Day) United Nations Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหประชาชาติ แจกอาหารช่วยเหลือโควิด-19 เนื่องในวันมนุษยธรรมโลก ประจำปี 2564 (Humanitarian Day 2021) วันที่ 19 ส.ค. 64 ณ.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  ดาตุ๊ก ดร.อภินิตา ชัยชนะ ประธานฝ่ายฆาราวาส และประธานองค์กร UNPKFC

  วันที่ 19 สิงหาคม วันมนุษยธรรมโลก (World Humanitarian Day) ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 19 สิงหาคมเป็นวันมนุษยธรรมทั่วโลกในปี 2551 (2008) เพื่อเป็นการระลึกถึงโศกนาฎกรรมการระเบิดที่โรงแรม คาแนล ในกรุงแบกแดดซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ 22 คนเสียชีวิต รวมถึงผู้แทนเลขาธิการพิเศษขององค์การสหประชาชาติในอิรัก คุณ เซอร์จิโอ วีอีรา เดอมอลโล และมีผู้คนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 150 คน
  สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหประชาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตของพวกเขาในการทำงานเพื่อมนุษยธรรม และผู้ที่ยังคงนำความช่วยเหลือ และการบรรเทาทุกข์ให้กับคนนับล้าน นอกจากนี้เพื่อสร้างการตระหนักถึงความต้องการการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมทั่วโลก และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นเพียงพอ และวันนี้ องค์กร UNPKFC โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ อาทิเช่น
  -Wat Benjamabophit Dusit Wanaram
  -Dusit District
  -Hands that help humanity
  -Thai -Nepali associations
  -World inter-Religions Council
  -Asia Nepal Holiday from Nepal
  -Frontera Hotel Group

  • The Mental Health Association under Royal Patronage
  • San Skies Digital Technologies
   -karuna Buddhist volunteer
  • Pimpawee

  นี่เป็นเพียงบางส่วนของความช่วยเหลือความเดือดร้อนที่มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนรอบ ๆ ซึ่งก็คงไม่ต่างจากเสียงสะท้อนของคนไทยทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมาหลังเศรษฐกิจหยุดชะงักจากการล็อกดาวน์ จึงอยากให้ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างจำเป็นเร่งด่วน

  สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหประชาชาติ (UNPKFC) ได้ส่งความช่วยเหลือด้านอาหารเพื่อบรรเทาทุกข์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรำลึกถึงวันมนุษยธรรมโลก (Humanitarian Day 2021) ขององค์การสหประชาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
  โดยมีการแจกจ่ายอาหารเพื่อบรรเทาทุกข์นี้จำนวน 500 กล่อง ซึ่งประกอบด้วยรายการอาหารที่จำเป็น เครื่องดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และชุดอุปกรณ์ตรวจโควิด ตลอดจนข้าวกล่องและน้ำ ให้กับผู้ประสบภัยจากการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส Covid-19 ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวและยากจน รวมถึงผู้ว่างงานซึ่งมีผลตรวจเป็นบวกและอยู่ภายใต้การกักกัน

  ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ คือ พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรกว่า​79​ รูป และก่อนที่ท่านจะให้พรแก่ผู้เข้าร่วมให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาถึงความสำคัญของการบำเพ็ญกุศล โดยเฉพาะความเอื้ออาทร “การให้ทาน” ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยความเมตตากรุณา ขอบคุณคณะ UNPKFCและคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถาณการณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้

  ดาตุ๊ก ดร.อภินิตา ชัยชนะ ประธานฝ่ายฆาราวาส และประธานองค์กร UNPKFC

  ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานฝ่ายฆาราวาส และประธานองค์กร UNPKFC ได้กล่าวว่า ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ร่วมกับพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และภาคีเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนที่อ่อนแอในการต่อสู้กับผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ Corona Virus ทั่วโลก อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านมนุษยธรรมของเรา ที่ผ่านมาองค์กร UNPKFC ได้แจกจ่ายเสบียงอาหารและได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนได้แจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวมากกว่า 25,000 ครอบครัว เป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตลอด และกิจกรรมในวันนี้เป็นความต่อเนื่องขององค์กรของเราในการพยายามให้ความช่วยเหลือสังคมที่ยากจนและกำลังอ่อนแอ ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและร่วมมือกัน โดยไม่แบ่งฝักผ่าย เปรียบเสมือนทุกคนเผชิญสงครามไวรัสที่มองไม่เห็น เหมือนกันทั่วโลก สิ่งเล็กน้อยที่ทำให้เกิดประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อให้คนที่กำลังประสบปัญหา ได้มีกำลังใจ มีชีวิต และความหวังในการต่อสู้สถาณการณ์ที่ยากลำบากอย่างเข้มแข็งต่อไป และจะยังคงติดตามสถาณการณ์อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้ร่วมให้การช่วยเหลือ ผู้สนับสนุน และอาสาสมัคร ที่ช่วยให้งานด้านมนุษยธรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งขออนุโมทนาบุญกุศลสำหรับองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและให้ร่วมมือผ่านพ้นไปด้วยดี

  การร่วมพิธีในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ได้แก่ นาย ศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบอร์ดบริหารที่ปรึกษา UNPKFC, นายดิชา​ คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต, ดร.สถิตย์ กุมาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการธิการ คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธาน UNPKFC ,ศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ คานิเยาว์ประธาน​มูลนิธิ​ ​รมน​ กองทัพ​ภาคที่​1​รุ่น​ 57 และรองประธาน UNPKFC ,ดร.สุทัศน์ เพ็งทลุง ผู้อำนวยการอวุโส UNPKFC,นายสัตว์แพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ในส่วนราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรร์ ,ดร. ลัคนา สถานตรีภพ นายกสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายจูเลียน โก๊ะ ,นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา เลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,นางสาวมารีญา ฤกษ์ดี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย,นางดวงนภา ฤกษ์ดี คณะทำงานที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย ,นายรัฐ ริมธีรกุล คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ของ และตัวแทนจากสมาคมไทย-เนปาลแห่งประเทศไทย และมี ดารานักแสดง เยาวชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  ต่อจากนั้น ผู้แทนฯ UNPKFC Dr. Lye Ket Yong รองประธาน UNPKFC และประธานองค์กร Hands That Help Humanity ได้นำอีกหนึ่งทีมงานเดินทางไปยังเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลืออีก 50 กล่อง ที่มัสยิดมัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน เขตมีนบุรี ให้กับชุมชนประมาณ 50 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักกันตัว โดยอิหม่าม นายลอ สะพานเวท ตัวแทนชุมชนมีนบุรี เป็นตัวแทนรับมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในครั้งนี้

  ในวันเดียวกัน Mr.Waleed K.Issa ผู้แทน UNPKFC ได้นำอาหารอีกจำนวน 200กล่อง มอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและยากจนในพื้นที่สุขุมวิท ดังกล่าว

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  ข่าวล่าสุด

  จำนวนผู้เข้าชม : 215,712

  ©2020-2021 www.worldbusiness-th.com