Tuesday, 27 February 2024 | 11:06 am
spot_img
Tuesday, 27 February 2024 | 11:06 am
spot_img

ไทยประกันชีวิตห่วงใยบุคลากรภายใน มอบความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อโควิด-19

ไทยประกันชีวิตพร้อมเคียงข้างดูแลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา ฝ่ายขาย รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวรายปี กรณีติดเชื้อโควิด-19 มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ระหว่างพักรักษาตัว สูงสุดไม่เกิน 14 วัน

นายไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าไทยประกันชีวิต ดำเนินนโยบายตามวิสัยทัศน์ People Business ที่ให้ความสำคัญกับคน ผ่านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน รวมถึงกำหนดเป้าหมายในการเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ด้วยการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่นคง และชีวิตที่ดีมีสุขให้กับคนไทย

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัย จึงได้มอบการดูแลผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) เพื่อรองรับผู้เอาประกันที่ติดเชื้อและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการรักษาใน Hospitel

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในเช่นเดียวกัน เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรและทรัพย์สินที่มีค่า และเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้กำหนดมาตรการดูแลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัย และลดภาระค่าใช้จ่าย

ล่าสุด บริษัทฯ มอบความช่วยเหลือบุคลากรทั้งพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวรายปี และฝ่ายขายระดับผู้บริหารหน่วยขึ้นไป กรณีติดเชื้อโควิด-19 โดยมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ระหว่างพักรักษาตัวตามความเป็นจริง สูงสุดไม่เกิน 14 วัน

สำหรับหลักเกณฑ์การมอบเงินช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อจากการตรวจแบบ RT-PCR หรือแบบ Antigen Test Kits (ATK) และเข้าสู่ระบบการรักษาตามคำวินิจฉัยของแพทย์ในโรงพยาบาล หรือรักษาตัวแบบ Home Isolation หรือสถานพยาบาลที่ภาครัฐกำหนด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป กรณีพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขายระดับผู้บริหารศูนย์ขึ้นไปเสียชีวิตจากการเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับพิจารณาเงินช่วยเหลือตามผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ กรณีฝ่ายขายระดับผู้บริหารหน่วยจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นลำดับขั้นตามผลงาน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดูแลบุคลากรทุกภาคส่วนหลากหลายมาตรการ อาทิ การทำงานแบบ Work From Home และ Split Team โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งของบุคลากรสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขายให้ราบรื่น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้สูงสุด

การจัดให้มีสวัสดิการด้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่และสาขา พนักงานชั่วคราวรายปี พนักงานทดลองงาน และฝ่ายขายระดับผู้จัดการศูนย์ขึ้นไป คนละ 2 เข็ม สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

รวมถึงการจัดหาวัคซีนทางเลือก โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในเบื้องต้นจำนวน 1,000 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้กับพนักงานที่ต้องให้บริการด้านธุรกรรมประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัย พนักงานที่มีโรคประจำตัว และฝ่ายขายในกทม.และปริมณฑลที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม และอยู่ระหว่างการติดต่อเพิ่มเติม สำหรับพนักงานและฝ่ายขายที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมเป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคเงินสมทบกองทุนศิริราชรักษภิบาล (สู้ภัยโควิด) ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, บริจาคเครื่องออกซิเจน Hi-Flow ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, และบริจาคชุดป้องกันสารเคมีแบบเต็มตัวพร้อมฮูดคลุมศีรษะ (ชุด PPE) ให้แก่กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก, บริจาคผ้าห่มไทยประกันชีวิตให้กับสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และบริจาคน้ำดื่มไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่รับบริการฉีดวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์

 “ไทยประกันชีวิตพร้อมดูแลเคียงข้างทุกชีวิตในสังคมไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้คลี่คลายลง และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายไชยกล่าว

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 937,757

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com