Monday, 4 March 2024 | 11:07 pm
spot_img
Monday, 4 March 2024 | 11:07 pm
spot_img

โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีปี 2564 เปิดสนามประลองให้คนรุ่นใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เดินหน้าสานต่อความสำเร็จของโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “FOOD FORWARD ยกระดับอาหารพื้นถิ่นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมฉายรังสี” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีปี 2564 เปิดสนามประลองให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการอาหาร รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารฉายรังสีใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการรับรู้เรื่องอาหารฉายรังสีของคนไทยให้แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค และนำไปสู่การริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และคาดหวังว่าประเทศไทยจะมีผลิตภัณฑ์อาหารฉายรังสีที่เกิดจากแนวคิดริเริ่มในโครงการนี้ออกสู่ท้องตลาด มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลากหลายชนิด รวมถึงมีการบริโภคอาหารฉายรังสีในประเทศไทยอย่างหลากหลายมากขึ้น

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “ประเภทอุดมศึกษา” สำหรับนิสิต / นักศึกษา  ผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ “ประเภทประชาชนทั่วไป” สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาใดๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กติกาการประกวด และศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สทน.ได้ที่ www.tint.or.th และ  www.facebook.com/thai.nuclear โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอผลงานผ่านทางอีเมลtintfoodinnovation2021@gmail.com ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2564 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 943,842

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com