Sunday, 28 November 2021 | 8:42 am
spot_img
Sunday, 28 November 2021 | 8:42 am
spot_img

เมืองไทยประกันชีวิต ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง ในฐานะรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด และนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2565 – 2566  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด (สำหรับสมาชิกและครอบครัว) โดยคุ้มครองการเสียชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชม : 246,442

©2020-2021 www.worldbusiness-th.com