Tuesday, 16 July 2024 | 3:11 am
spot_img
Tuesday, 16 July 2024 | 3:11 am
spot_img

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2563 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง พร้อมนี้สมาคมฯ ได้มีการแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย ศิริไล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (วาระที่ 2) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายวิทัย รัตนากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของสมาคมตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 พร้อมทั้งอนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับ/รายจ่ายของสมาคม ปี 2562 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายของสมาคม และพิจารณาผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินการในครึ่งปีแรกของปี 2563 นี้

การประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งที่ 2/2563 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นี้ จัดขึ้น
ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,031,246

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com