Tuesday, 16 July 2024 | 2:58 am
spot_img
Tuesday, 16 July 2024 | 2:58 am
spot_img

เอไอเอ ประเทศไทย ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ “ชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด 19” สำหรับลูกค้าเอไอเอ ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ถึง 31 ธันวาคม 2564 พร้อมขยายระยะเวลาความคุ้มครองถึง 31 ธันวาคม 2565

เอไอเอ ประเทศไทย ห่วงใยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบาลภาครัฐในการเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนชาวไทยให้ได้มากที่สุด จึงได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนและระยะเวลาคุ้มครองโครงการ “ชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าเอไอเอที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยการอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยขยายระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (จากเดิม 30 กันยายน 2564) และขยายระยะเวลาโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (จากเดิมถึง 31 ธันวาคม 2564) เพียงลงทะเบียนรับสิทธิด้วยบัญชีที่ผู้เอาประกันภัยสมัครเปิดใช้บริการและเป็นเจ้าของบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่
(AIA iService New) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ลูกค้าเอไอเอที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว ทางบริษัทจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองต่อให้ทันทีถึงสิ้นปี 2565 โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ถือเป็นนโยบายเชิงรุกของเอไอเอ ประเทศไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอไอเอ อยู่เคียงข้างและพร้อมฝ่าฟันทุกอุปสรรคร่วมกันกับคนไทยเช่นตลอดระยะเวลา 83 ปีที่ผ่านมา

สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว ต้องเป็นลูกค้าเอไอเอที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ยกเว้นลูกค้าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) โดยรับสิทธิด้วยบัญชีที่ผู้เอาประกันภัยสมัครเปิดใช้บริการและเป็นเจ้าของบัญชี1 ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่ (AIA iService New) ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-192 ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งผลประโยชน์หากมีอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

1.บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1  ผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
       ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ

1.2 ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์ เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง และ

1.3 บริษัทจะคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน จากการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุด
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อรายชีวิต

โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อวัน3 (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน)  ต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในแต่ละครั้งให้แก่ผู้เอาประกันภัย

2.บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน และต้องเสียชีวิตไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในกรณีนี้ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท4 ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย

ลูกค้าเอไอเอสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ5 ในโครงการ “ชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่ (AIA iService New) เท่านั้น ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่ ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ผ่านลิงก์ http://bit.ly/covidsfxpr หรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ได้เคยลงทะเบียนรับสิทธิสำเร็จก่อนหน้านี้ไม่ต้องลงทะเบียนอีกครั้ง6 ทางบริษัทจะขยายความคุ้มครองให้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และหากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ AIA COVID-19 call center โทร. 02-353-8919

หมายเหตุ:

1การลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน AIA iService ต้องเป็นบัญชีที่ท่านสมัครเปิดใช้บริการและเป็นเจ้าของบัญชี AIA iService เวอร์ชันใหม่ (AIA iService New) เท่านั้น

2ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่ (AIA iService New) ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด19 เท่านั้น

3 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564 หรือหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565

4 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายหลังจากที่มีการจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามข้อ 1. แล้ว บริษัทจะยังคงจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขข้างต้น

5แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีบันทึกสลักหลังผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มากกว่าหนึ่งฉบับ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้ให้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น

6สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ได้เคยลงทะเบียนรับสิทธิสำเร็จก่อนหน้านี้ไม่ต้องลงทะเบียนอีกครั้ง ทางบริษัทจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองให้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/lancovid หรือ AIA iService เวอร์ชันใหม่ (AIA iService New) ได้ที่

7บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้น เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของบริษัทแล้ว

8 รายละเอียดความคุ้มครองและข้อกำหนด/เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในบันทึกสลักหลังผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

9กรณีมีผู้อยู่ในอุปการะที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มของสมาชิกผู้เอาประกันภัย เมื่อสมาชิกผู้เอาประกันภัยลงทะเบียนรับสิทธิสำเร็จ ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกผู้เอาประกันภัยรายนั้นๆ จะได้รับความคุ้มครองประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด19 เช่นเดียวกับสมาชิกผู้เอาประกันภัย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,031,245

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com