Monday, 4 March 2024 | 9:28 pm
spot_img
Monday, 4 March 2024 | 9:28 pm
spot_img

กรุงศรีติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 เป็นปีที่ 6

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน)โดย นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ซ้าย)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืนรับมอบประกาศนียบัตร ESG100 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2564  จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยกรุงศรีได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการการบูรณาการทุกมิติด้าน ESG เข้ากับกระบวนการดำเนินงานตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 943,736

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com