Monday, 4 March 2024 | 9:08 pm
spot_img
Monday, 4 March 2024 | 9:08 pm
spot_img

ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ ร่วมต้านภัย COVID-19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารบ้านของคนไทย ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ตามโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลำปาง แห่งละ 10,000 ชิ้น เพื่อบรรเทาอาการเจ็บบริเวณหลังใบหูจากการกดทับของสายหน้ากากอนามัยเมื่อใส่เป็นเวลานานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และทุกสาขาอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล ร่วมต้านภัย COVID-19 จำนวนรวม 200,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในพื้นที่

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. ทั่วประเทศ หน่วยงานพันธมิตร ผู้สูงอายุหรือผู้พิการในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่ธนาคารให้การสนับสนุนรวมพลังประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000,000 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนนำไปคล้องหน้ากากอนามัยเพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายรัดหน้ากากอนามัยกดทับเป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่ โดยภายหลังจากที่เริ่ม Kick Off  โครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร ผู้พิการผู้สูงอายุ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ สายคล้องหน้ากากอนามัยได้แล้วมากกว่า 870,000 ชิ้น  และได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ไปแล้วจำนวน 411,000 ชิ้นนั้น ล่าสุดธนาคารได้ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง อีกจำนวน 10,000 ชิ้น พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนเพื่อร่วมใจ ต้านภัย  โควิด-19 ให้แก่ทั้ง 2 โรงพยาบาล ๆ ละ100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่จำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกในการรักษาและให้บริการประชาชน รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่”  ได้แรงบันดาลใจจาก คุณยายประเพ็ญ ฮั่นตระกูล วัย 92 ปี ในการประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากให้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง

ไม่เพียงแต่การส่งมอบสายคล้องหน้ากากตามโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” เท่านั้น ในโอกาสที่ลงพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้ ธอส. ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ วัดช่างแต้ม จ.เชียงใหม่ และวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ จำนวนรวม 200,000 บาท เพื่อปรับปรุงสถานที่ประกอบศาสนกิจภายในวัดทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาเกือบ 67 ปี ธอส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 943,715

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com