spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 6:22 pm
spot_img
spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 6:22 pm
spot_img

NSI นำสินประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนดีเด่น จากคปภ.

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น  ประจำปี 2563 จากสำนักงาน คปภ. ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่คปภ.จัดให้มีการมอบเป็นปีแรกในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และฐานะการเงินที่มั่นคง ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (ESG) ทั้งนี้ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ รับมอบรางวัลจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

“รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ NSI นำสินประกันภัยได้รับรางวัลนี้  ขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานโดยยึดหลักแนวทางของ ESG ซึ่งเราดำเนินธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกภาคส่วน ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง และนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จของ NSI นำสินประกันภัยที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่นจากคปภ.” นายสมบุญกล่าวเสริมในตอนท้าย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,014,035

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com