spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 6:39 am
spot_img
spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 6:39 am
spot_img

“เซเว่น อีเลฟเว่น” ยกทัพหลากองค์กรมืออาชีพ AI ร่วมจัดค่าย “CREATIVE AI CAMP” ปีที่ 4 ปั้นเยาวชนไทยเก่งทั้งธุรกิจและ Tech รับมือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

“เซเว่น อีเลฟเว่น” ผนึกทัพหลากพันธมิตรองค์กร Tech และหลากมืออาชีพด้าน AI จัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 4 แบบเข้มข้นเกือบ 2 เดือนผ่านออนไลน์ ชูแนวคิด “AI Altering The World” หวังร่วมพัฒนาเยาวชนไทยพร้อมรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปลี่ยน Landscape ทุกอาชีพ ทุกธุรกิจและ ทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ลุยติวทักษะเทคโนโลยีกลุ่ม ABCD ควบคู่องค์ความรู้ด้านธุรกิจโดยเจ้าของ Use case สร้าง “พลเมือง AI สร้างสรรค์” ผสานหลากองค์ความรู้ สู่ไอเดียผลงานนวัตกรรมตอบโจทย์สังคม

นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) แก่เยาวชนไทย ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ บริษัทจึงได้ร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรทั้งไทยและนานาชาติ จัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 4 ขึ้นภายใต้แนวคิด “AI Altering The World” ในรูปแบบ Phenomena Work-based Education Learning สร้างการเรียนรู้ผ่าน VDO Conference บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะเวลาเกือบ 2 เดือนเต็ม เพื่อให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาศาสตร์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลต่อการพลิกโฉมทั้งสังคมและธุรกิจโลก

“โลกของเรากำลังอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นโลกในยุค Digitization ที่ทุกอาชีพ ทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม กำลังถูกเปลี่ยนภูมิทัศน์หรือ Landscape ไปอย่างสิ้นเชิง และ AI คือตัวแปรสำคัญที่สุดตัวหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต กระบวนการทำงาน พร้อมทั้งสร้างสรรค์ Business Model ใหม่ๆ ขึ้นบนโลกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แนวคิดการจัดค่ายในครั้งนี้ จึงมุ่งหวังการเข้าไปสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ว่า AI ในวันนี้ไม่ใช่แค่ Gimmick แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ตัวเยาวชนเองอาจเป็นทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ AI มาพลิกโฉมโลกในอนาคต” นายก่อศักดิ์ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล หนึ่งในที่ปรึกษากรรมการจัดค่าย Creative AI Camp กล่าวว่า AI เข้ามาสัมผัสและเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งโดยรู้ตัวและโดยไม่รู้ตัว ค่าย Creative AI Camp จะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนใหม่ สร้างสรรค์ไอเดียในการพัฒนานวัตกรรม โดยปีนี้ ทางค่ายได้เชิญวิทยากรที่ทำงานจริงในด้าน AI จากหลากหลายบริษัทชั้นนำของโลก มาร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้เยาวชนเห็นภาพความต้องการใช้งานจริงของแต่ละองค์กร และเข้าถึงแนวคิดที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน

สำหรับพันธมิตรและวิทยากรหลักในการจัดค่ายปีนี้ มีมากกว่า 20 ราย อาทิ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากบริษัท โกซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด, SUNPLEX GROUP, Ambient Group, Data Scientist จากบริษัท AI ชั้นนำในญี่ปุ่น, Amazon Web Service (AWS) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มคลาวด์และให้บริการระบบคลาวด์ระดับโลก และ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับงานบริการและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ด้านนายป๋วย ศศิพงศ์ไพโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกเหนือจากการบูรณาการวิธีสร้างสรรค์ AI ผ่านปรัชญาการเล่นหมากล้อม (Creative AI Convergence by Go Philosophy) และการเพิ่ม IQ ผ่านความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยี ABCD อันประกอบด้วย AI (ปัญญาประดิษฐ์), Blockchain (บล็อกเชน), Cloud และ Digital Data แล้ว ปีนี้จะมีการแบ่งกลุ่มเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ใน 2 สายงาน ได้แก่ 1.Business AI มุ่งเน้นองค์ความรู้เชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI และ 2.Technical AI มุ่งเน้นทักษะเชิงลึกด้านเทคโนโลยี

“ความสำเร็จของการสร้างสรรค์ AI ไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่เข้าใจการเขียนอัลกอริทึม หรือมีทักษะการเขียนโปรแกรม เทรนด์ที่เราเห็นบนโลกขณะนี้คือ สตาร์ทอัพหรือ Tech Company จำนวนมาก ประสบความสำเร็จในการพลิกโฉมโลก เพราะเข้าใจ User Experience หรือ UX เข้าใจภูมิทัศน์ของสังคม เข้าใจภูมิทัศน์ของธุรกิจต่างๆ จึงสร้างสรรค์ AI ที่เข้าไปช่วยพัฒนาหรือช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุดได้ ปีนี้เราจึงเน้นให้วิทยากรมืออาชีพมาช่วยสอดแทรกประสบการณ์จริงที่สัมผัสกับภาคส่วนต่างๆ ให้เยาวชนเห็นภาพมากขึ้น เช่น เรื่อง Robotics Process Automation หรือ RPA เรื่อง Automation จะนำมาเกี่ยวข้องกับสังคมและธุรกิจอย่างไร ขณะเดียวกัน ก็จะปรับกระบวนการคิดของเยาวชนให้มีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะ Reskills หรือ Re-training ตัวเองทุก 4-5 ปี ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในอนาคต” นายป๋วย กล่าว

ทั้งนี้ ค่ายในปีนี้ ถือเป็นปีที่มีกระแสตอบรับสูงมาก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมค่ายถึง 439 คนจากทั่วประเทศ ก่อนคัดเหลือเพียง 40 คนเพื่อเข้าร่วมค่ายจริง สะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนต่อด้าน AI และความสนใจต่อค่าย Creative AI Camp โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากจะได้เป็นสมาชิกร่วมเรียนรู้ในค่ายแล้ว ยังได้สิทธิเป็นสมาชิก Creative AI Club ชุมชนและพื้นที่การเรียนรู้ด้าน AI ที่มีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และ Workshop อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ยังสามารถยื่นสมัครเข้ามาเพื่อพิจารณาได้ในค่ายปีถัดไป

สำหรับค่าย Creative AI Camp จัดขึ้นภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” มุ่งเน้นให้เหล่าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้พัฒนาทักษะความสามารถจนกลายเป็น “คนพันธุ์ AI  หัวใจโกะ” (CreativeAIness) วิถีความเป็นมนุษย์ AI สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ AI  ผสมผสานปรัชญาหมากล้อม เพื่อประโยชน์ของสังคม และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,007,662

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com