spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 8:12 pm
spot_img
spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 8:12 pm
spot_img

ครั้งแรก! สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจับมือกระทรวงพาณิชย์ – เกษตรจัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่สมบูรณ์แบบทุกมิติ

เฟ้นหาสุดยอดพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติเพื่อครองความเป็นผู้นำข้าวโลกอย่างยั่งยืน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” แบบไฮบริด ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ และมีเป้าหมายที่จะจัดต่อเนื่องไปทุกปี โดยงานในวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองกระทรวง คณะกรรมการสมาคม นักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าว เกษตรกรชาวนา และสื่อมวลชนร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะทูตพาณิชย์จาก 25 ประเทศ และพาณิชย์จังหวัดใน 27 แหล่งเพาะปลูกของประเทศร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เกียรติแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” โดยให้ความเห็นว่า “โครงการประกวด นี้ถือเป็นตัวอย่าง ที่ดี ในการนำ นโยบายมาปฏิบัติและต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นความหวังของอุตสาหกรรมข้าวไทยที่เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ” พร้อมประกาศเดินหน้าเร่งขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 -2567 ตอกย้ำหลักการ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็น “ผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก” พร้อมแสดงความมั่นใจว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 จะได้ตามเป้าที่ปริมาณ 6 ล้านตัน อันเป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ เป็นหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมข้าว ไทยเนื่องจากเป็นการจัดประกวดพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์ ครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ อีกทั้งมีรูปแบบการประกวดที่มีความพิเศษสมบูรณ์ทุกมิติ ทั้งด้านการเพาะปลูก การขัดสี และคุณภาพการหุงต้ม สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่ออนาคตข้าวไทยให้กับเกษตรกรชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ


“หนึ่งในกลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมข้าวไทยคือการใช้การตลาดนำการผลิต โดยแสวงหาข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของตลาดข้าวโลก โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รสชาติดี ที่มีผลผลิตต่อไร่สูงที่ช่วยลดต้นทุนแต่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวเสริมว่า การประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมการข้าว กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการประกวดโดยทดลองลงแปลงปลูกจริงเพื่อเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์ดีของไทยใน สามจังหวัด สามภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิจัยและพัฒนาได้ส่งผลงานมาร่วมประกวดรวมถึง 48 พันธุ์ข้าวในสามประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวขาวพื้นแข็ง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย

โครงการประกวดครั้งสำคัญนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย อันเป็นแนวทางการพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืนซึ่งร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก ในรัฐบาลนี้โดยคณะอนุกรรมการ จัดทำยุทธศาสตร์ที่มีรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวทั้งหมด รวมทั้งได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และคณะรัฐมนตรีมาแล้ว
ภายในงาน นาย นที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มาร่วมต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมต่างๆ นายชาตรี บุญนาค รักษาการอธิบดีกรมการข้าว และคณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย อาทิ นายกกิตติมศักดิ์ นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ และอุปนายกผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายวัลลภ มานะธัญญา ตลอดจนตัวแทนเกษตรกรจากชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง “ข้าวพันธุ์ใหม่ กู้วิกฤติข้าวไทย” และนิทรรศการเกี่ยวกับการประกวด รวมถึงการชมแปลงทดลองเพาะปลูกที่ได้รับเกียรติจากสองพิธีกรกิตติมศักดิ์ คือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดร กีรติ รัชโน และ รองอธิบดีกรมการข้าว นนทิชา วรรณสว่าง
ในโอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์มูลค่ารวม 500,000 บาท ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำมามอบให้แก่ 12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทอีกด้วย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,014,244

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com