spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 7:28 pm
spot_img
spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 7:28 pm
spot_img

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รับนโยบาย “จุรินทร์” เตรียมจัด 63 กิจกรรมดันส่งออกผลไม้เชิงรุก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รับนโยบาย “จุรินทร์” บริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 65 เตรียมแผนผลักดันส่งออกผลไม้ กว่า 63 กิจกรรม ทั้งการจัดโปรโมชันขายผลไม้ไทย เจรจาจับคู่ธุรกิจ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำสื่อพีอาร์ผลไม้ไทย 5 ภาษา สอนเกษตรกรค้าออนไลน์ ผนึกกำลังทีมเซลส์แมนช่วยกันขาย คาดทำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 2,368 ล้านบาท

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้จัดทำมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2565 จำนวน 17 มาตรการ โดยได้จัดทำแผนรองรับมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีประมาณ 63 กิจกรรม จะเน้นการจัดเซลล์โปรโมชันส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศ จัดการเจรจาจับคู่ซื้อขายผลไม้ทางธุรกิจออนไลน์ (OBM) จัดการส่งเสริมการส่งออกผลไม้ในรูปแบบ Hybrid ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 5 ภาษา จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการค้าออนไลน์และหลักสูตรการส่งออกเบื้องต้น และให้ทีมเซลล์แมนจังหวัดและทีมเซลล์แมนประเทศช่วยระบายผลไม้ของเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าทำรายได้เข้าประเทศจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เบื้องต้นประมาณ 2,368 ล้านบาท
สำหรับรายละเอียดการจัดงานเซลล์โปรโมชันส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศ มีจำนวน 31 กิจกรรม เช่น โครงการ Thai Fruits Golden Months 12 ครั้ง 12 เมือง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ นานจิง ชิงต่าว ต้าเหลียน หนานหนิง กุ้ยหยาง เฉิงตู เซินเจิ้น เซียงหยาง เซี่ยเหมิน หนานชาง และคุนหมิง โครงการส่งเสริมสินค้าอาหารไทยเข้าตลาดผู้บริโภค Ethnic ร่วมกับผู้นำเข้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ชิคาโก โครงการส่งเสริมการขายสินค้าอาหารไทยผ่านช่องทาง Modern Trade ในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ โครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับผู้นำเข้าในประเทศเคนยา โครงการขับเคลื่อนการค้าผ่าน Modern Trade ที่ฮ่องกง โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าอาหารและผลไม้ไทยผ่านช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในไต้หวัน โครงการเจาะตลาดสินค้าอาหารในธุรกิจ Hospitality เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Salon Gourmets
ที่กรุงมาดริด โครงการส่งเสริมการขายตลาดสินค้ากล้วยหอมของไทยในตลาดเมืองรองประเทศญี่ปุ่น โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ แพลตฟอร์มออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียใต้ 3 แห่ง โครงการ In-Store Promotion ในภูมิภาคอาเซียน 7 แห่ง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการของไทย ในงาน “Sabores del Mundo” หรือ “Test of the World” กับห้างค้าปลีก Jumbo ที่
ซันติอาโก และ โครงการจัดตั้งห้างสรรพสินค้าออนไลน์ TOP THAI Store บนแพลตฟอร์มพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในตลาดต่างประเทศ

ส่วนการเจรจาจับคู่ซื้อขายผลไม้ทางออนไลน์ มี 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าสำหรับผลไม้ที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดและแปรรูป เพื่อรองรับฤดูผลไม้ภาคตะวันออก โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดและแปรรูป เพื่อรองรับฤดูผลไม้ภาคใต้และภาคเหนือ และจัดเจรจาซื้อขายผลไม้ ผ่านการนัดหมายของทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัด โดยจัดตลอดทั้งปี
ทางด้านการส่งเสริมการส่งออกผลไม้ในรูปแบบ Hybrid ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี 6 โครงการ ได้แก่ โครงการงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”) โครงการงานแสดงสินค้า ANUGA 2021 (รูปแบบ Mirror & Mirror) โครงการงานแสดงสินค้า GULFOOD 2022 โครงการงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2022 โครงการงานแสดงสินค้า
SEOUL FOOD & HOTEL 2022 และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐฯ ในงาน NPEW 2022
นายภูสิตกล่าวว่า การจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลไม้ไทยไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 5 ภาษา (อังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) มี 5 โครงการ ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ Country Brand ผลไม้ไทย โครงการเผยแพร่ข้อมูลส่งออกสินค้าและบริการของไทย (สินค้าผลไม้) โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการของไทย ในงาน Thai Festival 2022 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก โครงการส่งเสริมสินค้า/บริการไทยเข้าสู่ธุรกิจ HORECA ในโปแลนด์ และโครงการส่งเสริมสินค้า/บริการไทยเข้าสู่ธุรกิจ HORECA ในเยอรมนี
​ทางด้านการอบรมให้ความรู้เกษตรกร เรื่องการค้าออนไลน์ และหลักสูตรการส่งออกเบื้องต้น มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” จำนวน 1,000 ราย และโครงการ “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” จำนวน 100 ราย
​นอกจากนี้ ยังมีโครงการทีมเซลล์แมนจังหวัดและทีมเซลล์แมนประเทศช่วยระบายผลไม้ของเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ จำนวน 15 โครงการ เช่น ประสานให้ข้อมูลสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการส่งออกและรายละเอียดเกี่ยวการทำธุรกิจส่งออก ประสานข้อมูลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด่านและเส้นทางโลจิสติกส์การขนส่ง จัดโครงการ Top Thai Brands 2 ครั้ง ที่ไห่หนาน คุนหมิง โครงการ Mini Thailand Week ในอาเซียน 3 ครั้ง ที่กัมพูชา กว่างนิงห์-เวียดนาม เกิ่นเทอ-เวียดนาม จัดกิจกรรมเชิญผู้นำเข้าผลไม้สดเข้าจำหน่ายสินค้าในกิจกรรม Thai Festival ณ เมืองดูไบ โครงการ Top Thai Brands ณ Thai Souq เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โครงการ Top Thai Brands / Thailand Week 2022 ภูมิภาคเอเชียใต้ 3 ครั้ง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 2 และกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ณ Thai Mart กรุงมานา ประเทศบาร์เรน เป็นต้น
​สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,014,123

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com