spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 5:52 pm
spot_img
spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 5:52 pm
spot_img

กสิกรไทย จับมือ ไทยประกันชีวิต และบลจ.กสิกรไทย ออกสัญญาบริหารความเสี่ยง ESG Linked อิงดอกเบี้ย THOR 1,500 ล้านบาทเป็นครั้งแรกในไทย

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทยร่วมกับไทยประกันชีวิต และบลจ.กสิกรไทย ประสบความสำเร็จในการเข้าทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR Overnight Index Swap หรือ THOR OIS) ที่มีการวัดผลการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG-Linked THOR OIS มูลค่าสัญญารวม 1,500 ล้านบาทกับนักลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้นำด้านการพัฒนาตลาดธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ในครั้งนี้ธนาคารได้คิดค้นนวัตกรรมทางการเงินเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดเงินตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการออกตราสารป้องการความเสี่ยงที่อ้างอิงเป้าหมายด้านการสนับสนุนการลงทุนด้าน ESG ทั้งของธนาคาร และคู่สัญญา ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันคือ บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บลจ.กสิกรไทย ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสัญญารวม 1,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากคู่สัญญามีการวัดผลการลงทุนด้าน ESG ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะได้รับผลตอบแทนผ่าน THOR OIS เพิ่มเติม ซึ่งนับเป็นธุรกรรมที่ตอบโจทย์การดำเนินงานของธนาคารบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ที่พร้อมจะสนับสนุนลูกค้า ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งธนาคารพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและส่งมอบโลกที่สมดุลและยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไป โดยธุรกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางด้านการพัฒนาตลาด THOR ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

นายอาจ เสรีนิยม ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มธุรกิจการลงทุน บมจ.ไทยประกันชีวิต กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็น Milestone ของนักลงทุนสถาบันที่ตอบโจทย์ทิศทางการลงทุนของประเทศไทยที่มุ่งเน้นไปทางด้าน ESG เพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมยังช่วยพัฒนาพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย โดย บมจ.ไทยประกันชีวิตมีความยินดีที่ได้เป็น Cornerstone Player ในการผลักดันนวัตกรรมทางการเงินที่สำคัญนี้ให้ประสบความสำเร็จ

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย กล่าวว่า บลจ.กสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศในครั้งนี้ และพร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมตลาดสำคัญในด้านการพัฒนาตลาดทุนไทยให้ยั่งยืน สอดคล้องกับปรัชญาการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในระยะยาวให้กับลูกค้า

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,013,967

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com