Tuesday, 28 May 2024 | 7:40 am
spot_img
Tuesday, 28 May 2024 | 7:40 am
spot_img

U APP กรุงไทยสุดปัง ปฏิวัติวิถีชีวิตนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยใหญ่สู่ดิจิทัลไลฟ์ที่ครบวงจร

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2563) นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย รศ. ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ. ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ. ดร. คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ. ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันเปิดตัว University Application ที่เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ที่สอดคล้องกับ New Normal และเตรียมเชื่อมต่อ Digital Healthcare ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ณ Innovation Lab ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารได้สนับสนุนนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้วยการร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะชั้นนำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้กระจายไปทั่วประเทศ ล่าสุดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันผ่าน Krungthai Digital Platform รวมทั้งผลักดัน University Application ที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและคล่องตัว ด้วย Virtual ID เพื่อยืนยันตัวตนและใช้แทนบัตรนักศึกษาหรือบุคลากร รวมถึงการสแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน เช็กตารางการเดินรถเพื่อวางแผนการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม แจ้งเตือนตารางเรียนหรือการยกเลิกชั้นเรียน และสามารถลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ทุกที่ รวมทั้งชำระค่าสินค้าและบริการแบบไม่ต้องใช้เงินสดโดยสามารถทำรายการและเลือกชำระเงินผ่าน University Application พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ ซึ่งสอดคล้องกับ New Normal

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้วางระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน University Application โดยร้านค้าเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อรับชำระเงิน ซึ่งจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเงินเข้า ช่วยบริหารจัดทางการเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยระบบที่มีความปลอดภัยสูง มุ่งหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง กล่าวปิดท้ายว่า จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีของธนาคาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางการเงินแบบเปิด ที่พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานในกลุ่มมหาวิทยาลัยและการศึกษา ทั้งข้อมูลบัญชี การบริหารจัดการหอพักผ่าน Krungthai Dormitory Application ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยและการศึกษา เป็น 1 ใน 5 Ecosystems หลักที่ธนาคารมุ่งเน้น นอกเหนือจากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มการชำระเงิน กลุ่มสุขภาพและการรักษาพยาบาล และกลุ่มระบบขนส่งมวลชน อีกทั้ง ได้ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงทุก Ecosystem ของธนาคารให้สมบูรณ์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น กลุ่มสุขภาพและการรักษาพยาบาล เชื่อมต่อระบบ Digital Healthcare กับโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงสิทธิ์ภาครัฐได้ง่ายขึ้น ระบบขนส่งมวลชน ที่รับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด เป็นต้น และเตรียมพบกับกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์ในการเชื่อมโยงทุกมิติของการใช้ชีวิตสู่การเป็น Digital Lifestyle University ภายในเดือนสิงหาคมนี้

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 996,677

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com