Friday, 31 May 2024 | 2:06 am
spot_img
Friday, 31 May 2024 | 2:06 am
spot_img

DITP พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าอาหารฮาลาลสู่การค้าออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาลสู่การค้าออนไลน์ภายใต้ “E-Commerce” เพื่อให้ความรู้เบื้องต้น ในการพัฒนาสินค้าอาหารฮาลาลในด้านการค้าออนไลน์ อาทิ การตลาดดิจิทัล การตลาดยุคใหม่ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวม สินค้าเพื่อนำไปทดลองจำหน่าย ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ซึ่งเป็นบริการส่งเสริมการขายทั้งในรูปแบบ B2B (Business to Business) และ B2C (Business to Customer) สู่ตลาดโลก เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และเมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เคพาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิยช์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยงานสัมมนาเชิง ปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 100 ราย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 998,789

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com