Saturday, 8 May 2021 | 11:09 pm
Saturday, 8 May 2021 | 11:09 pm

กคช. ร่วมกับ จุฬาฯ และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) MOU พัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชน

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ” โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน และมี นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาที่อยู่อาศัยมากว่า 47 ปี ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในทุกมิติ โดยในปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชน จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่อยู่ภายใต้ความดูแลของการเคหะแห่งชาติในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาวะ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ ตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development goals, SDGs) ของประชาคมโลก และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่เน้นการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย และการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมและยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ให้ทั่วถึง ปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

สำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะทำหน้าที่ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงเชิญชวนผู้อยู่อาศัยให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น ส่วนด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือเบื้องต้น ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการให้องค์ความรู้และสร้างความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน และด้านบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จะช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงต่อไป

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,754

©2020 www.worldbusiness-th.com