Wednesday, 21 February 2024 | 11:51 am
spot_img
Wednesday, 21 February 2024 | 11:51 am
spot_img

โมบายล์ ยูนิตโครงการ SMEs Pro-active เชิญชวนผู้ประกอบการไทยรุกไกลตลาดต่างประเทศ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) (นางสาวนภาจรีย์ แววรัตน์) เยี่ยมชมบูทเคลื่อนที่ของโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Pro-active ที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 3 (IDEA LAB 3:Thai Brand Incubation Program) พร้อมทั้งได้กล่าวถึงโครงการ SMEs Pro-active ว่า เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นช่องทางเชิงรุกที่จะสร้างโอกาสในการพบปะคู่ค้าทางธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงผ่านงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ ที่สำคัญคือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม แฟชั่น อินโนเวชั่น ไลฟ์สไตล์ อาหาร หรือแม้แต่ดิจิทัล คอนเท้นต์ ล่าสุดมีการเคาะวงเงินสนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 100 ราย เป็นเงินกว่า 21 ล้านบาท จากยอดรวมการสนับสนุนประกอบการ SMEs ในระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2564) พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากโครงการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะด้านโอกาสต่อยอดธุรกิจและการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการ SMEs Pro-active ในกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 3 (IDEA LAB) ครั้งนี้ เป็นการสร้างการรับรู้โครงการแก่ผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ ที่ต้องการก้าวสู่เวทีการค้าโลก โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ต้นแบบประจำท้องถิ่น มีอัตลักษณ์ของตนเอง นำเอาวัตถุดิบหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เป็นการสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงใจผู้บริโภคในระดับโลกได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการ SMEs Pro-active มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย สนับสนุนสินค้าและบริการทุกประเภท รวมถึงสินค้าเป้าหมายสำคัญตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง แบ่งเป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ จำนวน 6 ครั้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และกิจกรรมนําเสนอผลงาน (Business Pitching) เพื่อขายและ/หรือระดมเงินทุนจำนวน 6 ครั้ง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นที่ ค่าคูหา ค่าประกันภัยในงาน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และต้องการพัฒนาศักยภาพตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถทางการส่งออก สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ https://smesproactive.ditp.go.th/ Facebook Page: SMEs Pro-active by DITP หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-507-7783 หรือ 7786

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 932,391

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com