Friday, 31 May 2024 | 2:49 am
spot_img
Friday, 31 May 2024 | 2:49 am
spot_img

โครงการฝึกอบรม เยาวชนต้านภัยอาชญากรรม (Youth Against Crime: YAC)

โครงการฝึกอบรม เยาวชนต้านภัยอาชญากรรม (Youth Against Crime: YAC)
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันกับอาชญากรรมในยุคปัจจุบัน
 2. เพื่อให้เยาวชนมีทักษะการป้องกันตัวให้พ้นจากภัยอันตรายเบื้องต้น
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารอาชญากรรม

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนอายุระหว่าง ๙ – ๑๕ ปี

เนื้อหาการฝึกอบรม

 1. การสังเกตจดจำ
 2. การต่อสู้ป้องกันตัวเบื้องต้น
 3. การฝึกเอาตัวรอดจากอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ในสังคม
 4. การรู้เท่าทันอาชญากรรมาทางออนไลน์
  5.กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลาการฝึกอบรม
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 จำนวน ๑ วัน (ประมาณ ๘ ชั่วโมง)

สถานที่ฝึกอบรม
KK City บางบัวทอง จ.นนทบุรี

จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น
จำนวน ๔๐-๖๐ คน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับเมื่อผ่านการฝึกอบรม

 1. ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมจาก สถาบันการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 2. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเครือข่ายเยาวชนแจ้งข้อมูลข่าวสารอาชญากรรม

ค่าลงทะเบียน
จำนวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะวิทยากร
คณาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ประสานงานโครงการ
ด.ต.หญิง ปัณฑิตา ประสพโชค (ครูตูน) โทรศัพท์/ID Line: 08180975
คุณศุภญา บุญทองสังข์ (คุณน้ำ) โทรศัพท์ 092-2296699

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 998,801

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com