spot_img
Friday, 14 June 2024 | 9:29 am
spot_img
spot_img
Friday, 14 June 2024 | 9:29 am
spot_img

“ICONCRAFT Crafts & Creativity Celebration” พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ ณ ชั้น 4 และชั้น 5 ไอคอนสยาม และ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน  “ICONCRAFT Crafts & Creativity Celebration”  (ไอคอนคราฟต์ คราฟต์  แอนด์ ครีเอทีวิตี้ เซเลเบรชั่น) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ พร้อมเชิดชูและสร้างความภาคภูมิใจกับความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดในมุมมองใหม่ลงบนงานหัตถศิลป์ของไทย ภายในงานเปิดตัวคราฟต์ฮีโร่ นักออกแบบไทย ซึ่งสร้างแบรนด์และผลงานจากพื้นฐานความเป็นไทย แต่ได้สร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้คนได้ทั้งโลก ณ ไอคอนคราฟต์ ณ ชั้น 4 และชั้น 5 ไอคอนสยาม และ ชั้น 3  สยามดิสคัฟเวอรี่  

คุณอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า   ‘ไอคอนคราฟต์’ ถูกนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “The creative  inspiration platform for Thai craftsmen, to love, enjoy and be proud of modern Thai-ness”  คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจจากช่างฝีมือไทย ที่เป็นเวทีแสดงศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมผลงานของสุดยอดช่างฝีมือไทยจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศกว่า 500 แบรนด์  ผ่านการนำเสนอใน 4 ด้าน  

1.Take Pride in Creative Craftsmen  ส่งต่อความภูมิใจของผลงานคราฟต์ของคนไทยให้คนทั่วโลก ด้วยการบอกเล่าของดีของไทยในมุมมองใหม่ ทุกชิ้นเต็มไปด้วยเรื่องราวบันดาลใจที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ของดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่เข้ากับความประณีตจากช่างงานฝีมือและองค์ความรู้จากอดีตซึ่งมีคุณค่ามาสืบสานและพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นงานสมัยใหม่ เกิดเป็นศูนย์กลางงานนวัตศิลป์และงานคราฟต์ไทยแบบร่วมสมัยที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ  

2. Support Thai Craft Community (Support & Co-Creation) ให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับชุมชนคราฟต์ จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้คนรักงานคราฟต์  รวมถึง    ส่งเสริมกลุ่มบุคคลพิเศษผู้พิการผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ หรือนำผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่าย พร้อมสร้างกระบวนการในการเรียนรู้การทำธุรกิจให้แก่      ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหาพันธมิตรจากสถาบันการเงินต่างๆ มาให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุน ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของการค้าผ่าน       การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลเป็นองค์ความรู้ที่สร้างโอกาสสร้างรายได้ให้ช่างฝีมือและสร้างอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็ง

3. Celebrate Thai Craftsmen Stories (Craft Hero) เชิดชูความคิดสร้างสรรค์ของสุดยอดช่างศิลป์ฝีมือเก่งหัวใจแกร่ง ผู้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่น พร้อมส่งต่อเทคนิคคราฟต์มืออันล้ำค่าที่สร้างแรงใจและจุดไฟฝันให้นักออกแบบรุ่นใหม่นำไปต่อยอดงานทำมือไทยให้เท่ ด้วยการบอกเล่าเอกลักษณ์ไทยในบริบทที่    แตกต่าง พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก

4. Inspired by creative craft product & activity ส่งต่อแรงบันดาลใจจากยอดฝีมือช่างคราฟต์ไทยด้วย กิจกรรมworkshop และ Installation ที่ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของงานคราฟต์ โดยเปิดโอกาสให้ได้ทดลองทำงานคราฟต์ด้วยตนเอง และให้คนไทยเข้าถึงงานฝีมือที่ใช้เทคนิคโบราณมาประยุกต์สร้างผลงานร่วมสมัย ซึ่งทั้งหมดออกมาเป็นผลงานคราฟต์สุดสร้างสรรค์กว่า 40,000 ไอเท็ม ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณหลงรักและภูมิใจกับหัตถศิลป์ไทยแล้ว พลังความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินต่างๆ ยังจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนอีกด้วย

ในวันนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ได้กระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั่วโลกให้ตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  พื้นที่ไอคอนคราฟต์เป็นการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจค้าปลีก (Retail Ecosystem) ที่สร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่าง ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้าหรือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ชุมชนสังคมและประเทศ และเชื่อว่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งชาติ ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนและภาคภูมิใจกับความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นคนไทยด้วยกันเอง 

คุณสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวในฐานะพาร์ทเนอร์ที่ร่วมสนับสนุนงานคราฟต์ของไทยว่า ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์และใช้ภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า เพราะในปัจจุบันการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับวิถีของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal การสร้างความแตกต่างและสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าและตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขายและการเข้าถึงลูกค้าก็มีความสำคัญมากขึ้น ธนาคารกสิกรไทยจึงพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการ ICONCRAFT เติบโตอย่างยั่งยืน ใน 3 ด้าน คือ

1.การสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ICONCRAFT มีเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ

 ด้วยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี สูงสุด 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

2.การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องบัญชีการเงิน การบริหารสภาพคล่อง และการบริหาร

กระแสเงินสด เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ

3. การสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างโอกาสในการขายและการเข้าถึงลูกค้าที่มีกำลังซื้อผ่าน K+ Market ตลาดออนไลน์บนแอป K PLUS ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการมามีลูกค้าเข้าใช้บริการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ใน K+ Market กว่า 9 ล้านราย เป็นช่องทางการขายที่รับวิถีใหม่ในยุค New Normal ซึ่งทางไอคอน  คราฟต์ได้คัดสรรสุดยอดแบรนด์คราฟต์ไทยตัวจริงที่ทั้งครีเอทีฟและมีอัตลักษณ์ มาจำหน่ายแล้วกว่า 1,000 รายการ นับว่าเป็นตลาดงานคราฟต์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด โดยลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกชำระเงินได้ทั้งเงินสด หรือแลกด้วยคะแนนสะสมบัตรเครดิต เป็นการเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการใช้คะแนนสะสม ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เพื่อเป็นการฉลองการเปิดพื้นที่ ICONCRAFT ลูกค้าที่มาชอปที่ ICONCRAFT ระหว่างวันที่ 23-28 ก.ค. 63 รับโปรโมชั่นพิเศษ 3 ต่อจากบัตรเครดิตกสิกรไทย ต่อที่ 1 : รับส่วนลดสินค้าทุกชิ้น 20% ต่อที่ 2 : แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% ต่อที่ 3 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 6-10 เดือน

ภายในพื้นที่ไอคอนคราฟต์ สร้างสรรค์ชิ้นงานอาร์ตอินสตอลเลชั่น  “ICONCRAFT GLOBE”  โลกซึ่งเต็มไปด้วย “Celebrate Thai Craftsman Stories” เรื่องราวของนักออกแบบไทย ผู้เป็นคราฟต์ฮีโร่ตัวจริง ซึ่งสร้างแบรนด์และผลงานจากพื้นฐานความเป็นไทย แต่ผลงานสร้างความประทับใจให้คนได้ทั้งโลก อาทิ  เอก ทองประเสริฐ (แบรนด์ Collector Project), วิชชุกร โชคดีทวีอนันต์ (แบรนด์ Home Studio Shop), นันทสิริ    อัสสกุล (แบรนด์ KHOM), รมณ มณีเนตร (แบรนด์  Hoolk), โม จิระชัยสกุล (แบรนด์ Mo Jirachai), สุนัดดา นรสาร (แบรนด์ Mamawell), สุภาวดี แก้วคำ (แบรนด์ Siam Drip Co), ชนนิกานต์ แซไซย (แบรนด์ Kakkatoon), ณิชภัค ต่อสุทธิ์กนก และวนัส  โชคทวีศักดิ์  (แบรนด์ Luck You), พงศกร ทองสุข (แบรนด์ Char), พสิษฐ์ หงสุชน (แบรนด์ บุญยรัตน์ไทยคราฟต์), อังคาร อุปนันท์ (แบรนด์ Angsa), ธัญญ์นภัส กิ่งสุวรรณ (แบรนด์ Thorr Living), ฐิตาภา ตันสกุล และ ลูเซีย แปราโก  (แบรนด์ Stories of Silver and Silk), คริสเตียน เลวินเซน ( แบรนด์ Siamaya Chocolate)  และชินภานุ อธิชาธนบดี, ภิรดา และ ภารดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (แบรนด์ Trimode) เป็นต้น

นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังมีพื้นที่พิเศษสนับสนุนและให้โอกาสกับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้นมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในโซน “Made By Beautiful People” เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างโอกาส และสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิเศษเหล่านั้น

ล่าสุด ไอคอนคราฟต์เปิดสาขาใหม่ใจกลางกรุง บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ นำผลงานแห่งความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยที่สินค้าไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกบนพื้นที่โชว์เคสในเดสติเนชั่นระดับโลกอย่างวันสยาม โดยยังคงแนวทางการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values) ยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โดยไอคอนคราฟต์สาขาสยามดิสเวอรี่มีความพิเศษด้านการคัดสรรสินค้าที่ล้ำสมัยตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าวันสยามซึ่งมีเหล่าหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก สินค้าที่ได้รับการเลือกสรรมาไว้ในสาขาใหม่ล่าสุดนี้จึงสอดรับกับไลฟ์สไตล์คนเมืองแบบเมโทรโพลิแทน อาทิ แบรนด์ ชวนหลงเซรามิค, แบรนด์ Keziah, แบรนด์ Samphat, แบรนด์ Zhowcase และ แบรนด์กาแฟ Graph Coffee ฯลฯ

ร่วมสนับสนุนผลงานคราฟต์ของช่างฝีมือไทยจากทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ได้ที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 และ ชั้น 5  ไอคอนสยาม และ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งยังคงเน้นมาตรการในการเว้นระยะห่าง และการดูแลรักษาความสะอาด การฆ่าเชื้อโรคต่างๆ เป็นสำคัญ เพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเลือกช้อปได้อย่างมั่นใจ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com และที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-658-3500 หรือ www.siamdiscovery.co.th

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,006,751

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com