spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 3:42 pm
spot_img
spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 3:42 pm
spot_img

ธนชาตประกันภัย จับมือ ธรรมศาสตร์ สร้างบัณฑิตดิจิทัลอินชัวรันส์ ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้ลูกค้าได้รับบริการรวดเร็วและดีที่สุด

บมจ.ธนชาตประกันภัย จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรมดิจิทัล ในโครงการ “ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย” เพื่อสร้างบัณฑิตด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ ตลอดจนยกระดับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ขององค์กร ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในทุกจุด Touch Points ให้มีความทันสมัย ตอบสนองลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและดีที่สุด

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า จากปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้คนรุ่นใหม่ มีแนวคิด ค่านิยม การใช้ชีวิต และวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อรองรับความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลาย บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้านการประกันภัย เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ ให้ทันสมัยและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรมดิจิทัล ในโครงการ “ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย”

โดย โครงการ“ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย” มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล จากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นแกนหลัก เป็นความร่วมมือที่จะดำเนินการต่อเนื่องระยะยาว 3 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2563 – 2565 ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาภาคปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆ ของธนชาตประกันภัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ด้านธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น ในการนำทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสินค้า บริการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2563 นี้ จะมีความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ “การทำการตลาดประกันภัยบน Digital Platform หรือ Social Media Platform สมัยใหม่ ให้ประสบความสำเร็จ” 2.โครงการ “การวางจุดเจ้าหน้าที่สำรวจภัยให้บริการได้เพียงพอรวดเร็วและถึงก่อนประกันภัยคู่กรณี” 3.โครงการ “Data Governance (Data Architecture, Data Warehousing)” 4.โครงการ “การออกแบบ Data Visualization สำหรับรองรับการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ”

นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผลลัพธ์สำคัญร่วมกัน คือ นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานจริง ในส่วนของบุคลากรของธนชาตประกันภัย จะมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแปรรูปภาคธุรกิจเข้าสู่โลกดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการยกระดับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ขององค์กร ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในทุกจุด Touch Points ให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและดีที่สุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,007,899

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com