Sunday, 26 June 2022 | 7:07 pm
spot_img
Sunday, 26 June 2022 | 7:07 pm
spot_img

ธ.ก.ส. ร่วมกับ ธสน. และวว. จัดสัมมนา “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อม ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาโครงการ “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) การใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) และการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมในการส่งออกสินค้าเกษตรไปสู่ต่างประเทศอย่างยั่งยืน โดย มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 80 ราย ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 350,429

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com