Tuesday, 27 February 2024 | 11:14 am
spot_img
Tuesday, 27 February 2024 | 11:14 am
spot_img

โครงการ “รวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้าน” มอบเงินสมทบทุนรวมกว่า 33.9 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลน 43 แห่ง

เมื่อวันที่ (31 ก.ค.2563) ที่ ห้องประชุมชั้น 14 แพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1-7 จัดพิธีมอบเงินจากโครงการรวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้าน ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “บอดี้ สแลม นับ 1 ถึง 7 เพื่อชีวิตคนนับล้าน” เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต และเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ภาคเอกชน โดยหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กับโรงพยาบาล ทั้ง 3 ระดับคือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน รวมงบประมาณการจัดโครงการรวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้านที่มอบให้โรงพยาบาล จำนวน 40 แห่ง เป็นเงิน 19 ล้านบาท รวมเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 33,980,022 บาท โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และคุณตูน Body slam และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีและชมนิทรรศการการจัดดนตรีการกุศลดังกล่าว

โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 แห่ง ดังนี้
1.โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 2.สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
3.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 4.โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
5.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ 6.โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี
7.โรงพยาบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี 8.โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
9.โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี 10.โรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
11.โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 12.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
13.โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 14.โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
15.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 16.โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น
17.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ 18.โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
19.โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 20.โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
21.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก (องครักษ์)
22 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานจังหวัดนนทบุรี 23.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี
24.โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กรุงเทพมหานคร
25.โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 26.โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา
27.โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 28.โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
29.โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 30.กรมการแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร
31.โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ 32.โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
33.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม 34.โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
35.โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม 36.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
37 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
38.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 39.โรงพยาบาลสมเจพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
40.โรงพยาบาลด่านช้าง 41.โรงพยาบาลอุทัยธานี
42.โรงพยาบาลราชบุรี 43.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ มีผู้บริจาคให้กับโรงพยาบาลโดยตรง 3 แห่ง รวม 14,980,022 บาท ได้แก่
1.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จำนวน 3,580,022 บาท
2.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 9,500,000 บาท
3.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,900,000 บาท

ทางโครงการฯได้คัดเลือกและประสานความต้องการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต และเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ภาคเอกชน โดยหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กับโรงพยาบาล ทั้ง 3 ระดับคือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน รวมงบประมาณการจัดโครงการรวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้านที่มอบให้โรงพยาบาล จำนวน 40 แห่ง เป็นเงิน 19 ล้านบาท รวมเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 33,980,022 บาท

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 937,810

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com