Tuesday, 18 May 2021 | 6:11 pm
Tuesday, 18 May 2021 | 6:11 pm

โครงการ “รวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้าน” มอบเงินสมทบทุนรวมกว่า 33.9 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลน 43 แห่ง

เมื่อวันที่ (31 ก.ค.2563) ที่ ห้องประชุมชั้น 14 แพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1-7 จัดพิธีมอบเงินจากโครงการรวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้าน ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “บอดี้ สแลม นับ 1 ถึง 7 เพื่อชีวิตคนนับล้าน” เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต และเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ภาคเอกชน โดยหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กับโรงพยาบาล ทั้ง 3 ระดับคือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน รวมงบประมาณการจัดโครงการรวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้านที่มอบให้โรงพยาบาล จำนวน 40 แห่ง เป็นเงิน 19 ล้านบาท รวมเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 33,980,022 บาท โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และคุณตูน Body slam และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีและชมนิทรรศการการจัดดนตรีการกุศลดังกล่าว

โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 แห่ง ดังนี้
1.โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 2.สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
3.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 4.โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
5.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ 6.โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี
7.โรงพยาบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี 8.โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
9.โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี 10.โรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
11.โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 12.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
13.โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 14.โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
15.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 16.โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น
17.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ 18.โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
19.โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 20.โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
21.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก (องครักษ์)
22 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานจังหวัดนนทบุรี 23.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี
24.โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กรุงเทพมหานคร
25.โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 26.โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา
27.โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 28.โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
29.โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 30.กรมการแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร
31.โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ 32.โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
33.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม 34.โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
35.โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม 36.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
37 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
38.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 39.โรงพยาบาลสมเจพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
40.โรงพยาบาลด่านช้าง 41.โรงพยาบาลอุทัยธานี
42.โรงพยาบาลราชบุรี 43.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ มีผู้บริจาคให้กับโรงพยาบาลโดยตรง 3 แห่ง รวม 14,980,022 บาท ได้แก่
1.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จำนวน 3,580,022 บาท
2.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 9,500,000 บาท
3.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,900,000 บาท

ทางโครงการฯได้คัดเลือกและประสานความต้องการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต และเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ภาคเอกชน โดยหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กับโรงพยาบาล ทั้ง 3 ระดับคือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน รวมงบประมาณการจัดโครงการรวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้านที่มอบให้โรงพยาบาล จำนวน 40 แห่ง เป็นเงิน 19 ล้านบาท รวมเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 33,980,022 บาท

ข่าวล่าสุด

การเคหะแห่งชาติจัดเสวนา “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” เชิญผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยน เดินหน้า “SSC” โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well...

เคทีซีเพิ่มทางเลือกจัดโปรโมชัน “Long Stay Away from Home” รักษาระยะห่าง เพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชันพิเศษ “Long Stay Away from Home” รักษาระยะห่าง เพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย เพื่อเป็นการตอบโจทย์และเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกบัตรที่ต้องการเข้าพักที่โรงแรมแบบระยะยาว เพื่อปลีกตัวจากครอบครัวชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยง หรือเปลี่ยนบรรยากาศจากการ...

แอมเวย์เปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก “เอ็น* บาย นิวทริไลท์”

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำ เอ็น* บาย นิวทริไลท์ (n* by Nutrilite) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 4 ชนิด ประกอบด้วย นิวทริไลท์ เอ็น* จอย ผลิตภัณฑ์ขนมคุ้กกี้ มีส่วนประกอบของโปรตีนนมเข้มข้นไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ขนาด 200 กรัม...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูโมเดลพี่เลี้ยงทางการเงิน หลายองค์กรร่วมขับเคลื่อน สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะยาว

• ตลท. จัดหลักสูตรพี่เลี้ยงทางการเงิน สร้างพลังเครือข่ายส่งต่อองค์ความรู้• ไทยแอร์เอเชีย ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้พนักงานสู้วิกฤติ• กฟผ. ปลูกฝังพนักงานวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ตั้งเป้ามีเงินใช้ยามเกษียณ• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หนุนสมาชิกร่วมอบรมวางแผนการเงิน วิกฤติโควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเป็นวงกว้าง หลายคนต้องสูญเสียรายได้จากการเลิกจ้างงาน...

ศุภาลัย เตรียมเปิด “บลิซ บ้านค่าย ระยอง” พบกับทาวน์โฮมซีรี่ส์ใหม่ สไตล์บ้านเดี่ยว ตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุค New Normal

ศุภาลัย เตรียมเปิดโครงการใหม่ “บลิซ บ้านค่าย ระยอง” หลากหลายแบบบ้าน ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมซีรี่ส์ใหม่ มูลค่าโครงการ 590 ล้านบาท Pre - Sales 29-30 พฤษภาคมนี้ ณ...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน บริจาคสู้โควิดให้รพ.จุฬาลงกรณ์

นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน ในประเทศไทย และนายศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) อดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท...

จำนวนผู้เข้าชม : 146,962

©2020 www.worldbusiness-th.com