Monday, 15 April 2024 | 2:39 am
spot_img
Monday, 15 April 2024 | 2:39 am
spot_img

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ และยาสามัญประจำบ้าน มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท


ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั่วกรุง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ครูและนักเรียน องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL GEL F 75% ตามมาตรฐาน อย. จำนวน 20,568 ขวด และยารักษาเบื้องต้นประจำห้องพยาบาล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,793,313 บาท มอบให้กรุงเทพมหานคร ส่งต่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ทั่วกรุงเทพมหานคร
​นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างมาก มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันเกือบตลอดช่วงการเรียนการสอน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเซื้อ จึงได้จัดโครงการ New Normal School โรงเรียนวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด -19 ขึ้น โดยมอบเจลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL GEL สูตร F 75% ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นชนิดขวดปั๊มขนาด 400 ml จำนวน 20,568 ขวด รวมมูลค่า 1,298,913 บาท พร้อมยาสามัญประจำบ้านซึ่งเป็นยารักษาอาการเบื้องต้นสำหรับประจำห้องพยาบาล เช่น ยาพารา-เซตามอลทั้งชนิดเม็ด และชนิดน้ำ ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาแก้ผดผื่นคัน เวชภัณฑ์ทำแผล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม แอลกอฮอล์ เป็นต้น จำนวน 437 ชุด มูลค่า 524,400 บาท รวมมูลค่าทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,793,313 บาท เพื่อให้กับกรุงเทพมหานครนำไปกระจายต่อไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนเชื้อโรคต่างๆภายในโรงเรียน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีที่ให้กับครูและเด็กนักเรียน


ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ในสถานการณ์โรคโควิด-19 องค์การฯในฐานะองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ โดยได้ดำเนินภารกิจ ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันชุด PPE หน้ากาก N95 หน้ากาก surgical Mask สนับสนุนให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศได้มีใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำการวิจัย พัฒนา ยารักษาและวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตขึ้นเองได้ สำหรับการพึ่งพาตนเองได้ ส่วนการช่วยเหลือสังคมนั้น องค์การฯได้มอบถุงยังชีพ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในชุมชนใกล้พื้นที่โดยรอบองค์การฯ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี ใกล้กับองค์การฯ สำนักงานใหญ่ พื้นที่ชุมชนวัดสระบัว รังสิตคลอง 10 ใกล้องค์การฯ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ตำบลทับกวางใกล้กับโรงงานผลิตวัคซีน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


​พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้ง 2 หน่วยงานที่ร่วมผนึกกำลังด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเด็กนักเรียนและครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ให้อยู่ในมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทำให้ทุกคนปลอดโรค ปลอดภัย ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้สึกภูมิใจ และขอขอบคุณที่ร่วมกัน และเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 971,955

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com