Thursday, 6 May 2021 | 9:54 pm
Thursday, 6 May 2021 | 9:54 pm

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ และยาสามัญประจำบ้าน มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท


ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั่วกรุง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ครูและนักเรียน องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL GEL F 75% ตามมาตรฐาน อย. จำนวน 20,568 ขวด และยารักษาเบื้องต้นประจำห้องพยาบาล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,793,313 บาท มอบให้กรุงเทพมหานคร ส่งต่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ทั่วกรุงเทพมหานคร
​นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างมาก มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันเกือบตลอดช่วงการเรียนการสอน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเซื้อ จึงได้จัดโครงการ New Normal School โรงเรียนวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด -19 ขึ้น โดยมอบเจลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL GEL สูตร F 75% ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นชนิดขวดปั๊มขนาด 400 ml จำนวน 20,568 ขวด รวมมูลค่า 1,298,913 บาท พร้อมยาสามัญประจำบ้านซึ่งเป็นยารักษาอาการเบื้องต้นสำหรับประจำห้องพยาบาล เช่น ยาพารา-เซตามอลทั้งชนิดเม็ด และชนิดน้ำ ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาแก้ผดผื่นคัน เวชภัณฑ์ทำแผล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม แอลกอฮอล์ เป็นต้น จำนวน 437 ชุด มูลค่า 524,400 บาท รวมมูลค่าทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,793,313 บาท เพื่อให้กับกรุงเทพมหานครนำไปกระจายต่อไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนเชื้อโรคต่างๆภายในโรงเรียน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีที่ให้กับครูและเด็กนักเรียน


ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ในสถานการณ์โรคโควิด-19 องค์การฯในฐานะองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ โดยได้ดำเนินภารกิจ ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันชุด PPE หน้ากาก N95 หน้ากาก surgical Mask สนับสนุนให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศได้มีใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำการวิจัย พัฒนา ยารักษาและวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตขึ้นเองได้ สำหรับการพึ่งพาตนเองได้ ส่วนการช่วยเหลือสังคมนั้น องค์การฯได้มอบถุงยังชีพ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในชุมชนใกล้พื้นที่โดยรอบองค์การฯ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี ใกล้กับองค์การฯ สำนักงานใหญ่ พื้นที่ชุมชนวัดสระบัว รังสิตคลอง 10 ใกล้องค์การฯ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ตำบลทับกวางใกล้กับโรงงานผลิตวัคซีน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


​พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้ง 2 หน่วยงานที่ร่วมผนึกกำลังด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเด็กนักเรียนและครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ให้อยู่ในมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทำให้ทุกคนปลอดโรค ปลอดภัย ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้สึกภูมิใจ และขอขอบคุณที่ร่วมกัน และเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

ข่าวล่าสุด

4Life Sponsors Utah Stingers

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ เมือง ซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4 ไล้ฟ์ รีเสิร์ช ประกาศการเป็นผู้สนับสนุนทีม Utah Stingers แชมป์วอลเลย์บอลแห่งชาติประจำปี 2563 (NVA) NVA แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท...

CEO “นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” ติวเข้ม หลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience”

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience” เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานบริหารจัดการ แบ่งปันมุมมองในโลกแห่งการทำงานจริง และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา หลังคว้า...

ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการสมัครใจพักชำระเงินต้น ผ่าน MyMo เริ่ม 11 พ.ค. 64 นี้ คาดช่วยลูกหนี้ลดภาระรายเดือนกว่า 1 ล้านราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31...

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงิน 1 ล้านบาท จัดซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยโควิด-19

กรุงเทพฯ (5 พฤษภาคม 2564) - นายการุณ กิตติสถาพร (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการพิเศษและผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้ ร่วมสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาติวานนท์...

สมาชิกบัตรเคทีซีช้อปสินค้าไอทีผ่าน www.jib.co.th รับสิทธิพิเศษ 3 คุ้ม

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด แหล่งรวมสินค้าไอทีชั้นนำ จัดสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19...

“Q YOU SUCCESS” จัดงานแจกรถยนต์ ตอกย้ำความสำเร็จ ทำจริงได้จริง

กรุงเทพฯ (2 พฤษภาคม 64 ) ณ.ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คิว ยู ซัคเซส จำกัด โดย คุณณิชานันท์ อรปิติ ประธานกรรมการ ได้จัดพิธีมอบรถยนต์นิสสัน อัลเมร่า...

จำนวนผู้เข้าชม : 139,511

©2020 www.worldbusiness-th.com