Sunday, 14 July 2024 | 7:56 pm
spot_img
Sunday, 14 July 2024 | 7:56 pm
spot_img

ยูนิลีเวอร์ ไทย ผนึก ททท. อว. สพฐ. และบีอีเอ็ม จัดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day by Promax”

ทำความสะอาดมหาวิทยาลัย โรงเรียน พื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว พร้อมมอบผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความมั่นใจห่างไกลโควิด-19

กรุงเทพฯ – 11 สิงหาคม 2563 – กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจในการยกระดับคุณภาพภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผลักดันแคมเปญ “ประเทศไทยที่คุณวางใจ” (Amazing Trusted Thailand) พร้อมจับมือ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ร่วมจัดกิจกรรมสาธารณสังคม Bangkok Big Cleaning Day by Promax รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในแหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา และพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าเรือท่าพระจันทร์ และรถไฟใต้ดินสถานีสนามไชย รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ทั้ง 3 สูตร ให้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถานศึกษาในสังกัด อว. และ สพฐ. ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และรณรงค์คนไทยให้ความสำคัญกับความสะอาดและสุขอนามัยในแบบวิถีใหม่ นายสุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล รองประธานกรรมการบริหารการตลาด-ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์มาตลอด 88 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สำหรับกิจกรรมสาธารณสังคม Bangkok Big Cleaning Day by Promax รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” ตอกย้ำพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่งยูนิลีเวอร์ได้สนับสนุนมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันที่มีมาตรการผ่อนปรนมาเป็นระยะ แต่ก็ยังมีการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตในแนววิถีใหม่ได้อย่างปลอดภัย” “กิจกรรม Bangkok Big Cleaning Day by Promax รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณสังคมในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย 3 ผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ ในพื้นที่สาธารณะที่มีการรวมตัวและจุดสัมผัสร่วมของประชาชน ซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดระลอกสองในช่วงสถานการณ์ระหว่างการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19  เพื่อช่วยคลายความกังวลในการดำเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตใหม่ โดยได้ผสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้ง ททท. ที่ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ “ประเทศไทยที่คุณวางใจ” ด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ส่งผลให้ผ่านมาตรฐานและรับตราสัญลักษณ์ SHA ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว  อว. และ สพฐ. ที่ให้ส่งผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ไปดูแลความสะอาดและอนามัยของอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาในสังกัดรวม 40 แห่ง รวมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมนี้  รวมทั้ง บีอีเอ็ม ที่ให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่สาธารณะที่เป็นจุดสัมผัสร่วมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย รวมทั้งท่าเรือท่าพระจันทร์ อีกด้วย” นายสุภัทร์ กล่าวนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม นักท่องเที่ยวยังมีความกังวลในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ททท. จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีอาสาสมัครร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมและอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงสถานที่ในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเสริมความสวยงามให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และเข้าสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (SHA) ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตใหม่ ให้มีความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด-19”นายวันนี นนท์ศิริ ผอ.สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “กิจกรรมการทำความสะอาด Big Cleaning Day เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงฯ ในการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ทำกิจกรรมดูแลเรื่องการทำความสะอาดพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาเองรวมถึงพื้นที่สาธารณะโดยรอบ กิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมืออันดีระหว่างเรากับผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในบริเวณมหาวิทยาลัย นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการดำเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่อีกด้วย”นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. กล่าวว่า “ทางสพฐ. ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้โอกาสมาร่วมกิจกรรมดี ๆ เกี่ยวกับการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค ดูแลสุขภาพของตัวเองและส่วนรวม ป้องกันโรคโควิด-19 โดยทางสพฐ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์กระจายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดฯ ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ไปทำความสะอาดอาคาร สถานที่ รวมถึงห้องน้ำ เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อการทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณภาคเอกชนอย่างโปรแมกซ์ ที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดูแลทำความสะอาดให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนการเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึง ซึ่งช่วยสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจ ควบคู่ไปกับมาตรการการดูแลในพื้นที่ของท่าพระจันทร์เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนการสอน โดยแต่ละคณะจะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นตึก จัดห้องเรียนที่กว้างและมีระยะห่างมากยิ่งขึ้น รณรงค์ให้สวมหน้ากากและล้างมือบ่อย ๆ ซึ่งนักศึกษาเองก็เข้าใจและให้ความร่วมมือในการปรับตัวเป็นอย่างดี เห็นได้จากกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ที่จัดในรูปแบบ LIVE ออนไลน์”ผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ มีส่วนผสมสารโซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ พิสูจน์แล้วว่าฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ภายใน 60 วินาที จากผลทดสอบในการฆ่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสามารถฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียสูงสุด 99.9%* ผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นผิวและการใช้งาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวอเนกประสงค์ ในรูปแบบ 1) สเปรย์ ขนาด 500 มล. สำหรับการใช้งานที่สะดวกและง่าย และ 2) ชนิดผสมน้ำ ขนาด 900 มล. สำหรับทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวขนาดใหญ่  และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ จึงมั่นใจได้ว่าโปรแมกซ์จะช่วยให้การดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

*จากผลทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส Adenovirus type 5 และ Murine norovirus และเชื้อแบคทีเรีย S. aureus, P. aeruginosa, E.coli, และ E.hiraeภาพประกอบข่าวBangkok Big Cleaning Day by Promax ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารBangkok Big Cleaning Day by Promax ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายสุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล มอบผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์แก่ สพฐ. และ อว.Bangkok Big Cleaning Day by Promax ที่ท่าเรือท่าพระจันทร์Bangkok Big Cleaning Day by Promax ที่ MRT สถานีสนามไชย
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,030,619

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com