Saturday, 13 April 2024 | 11:24 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 11:24 am
spot_img

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)    รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 30,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบฯ  ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับองค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันของประเทศไทยได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 971,008

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com