Wednesday, 29 May 2024 | 3:03 pm
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 3:03 pm
spot_img

ขาช้อปต้องรู้! “ไปรษณีย์ reBOX” เปลี่ยนกล่อง/ซองเก่า เป็นอุปกรณ์การเรียนแก่ รร.ตชด.

ไปรษณีย์ไทย เชิญชวนนักช้อปรวบรวมกล่องพัสดุและซองกระดาษไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูป 14 ส.ค. – 31 ต.ค. 63 เตรียมแปลงร่างกล่องพัสดุและซองกระดาษ เป็นอุปกรณ์การเรียนสู่น้องๆ รร.ตชด.

เปลี่ยนกล่องไปใช้ประโยชน์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” เป็นการรวบรวมกล่องพัสดุทุกประเภท และซองกระดาษที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหากล่องพัสดุล้นเมืองในช่วงการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ และเป็นการนำร่องให้มีการยกระดับกล่องพัสดุให้มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบไปรษณีย์ใกล้บ้านที่เป็นจุดรับรวบรวมได้ที่ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า

“จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการส่งสิ่งของและปริมาณกล่องพัสดุ รวมทั้งซองกระดาษเพิ่มสูงขึ้น โดยในแต่ละปีจะมีปริมาณสิ่งของที่ฝากส่งผ่านไปรษณีย์ไทย รวมถึงผู้ขนส่งต่างๆ รวมกว่า 800 ล้านชิ้น/ ปี ไปรษณีย์ไทยเห็นถึงความสำคัญของการจัดการกล่องพัสดุและซองกระดาษใช้แล้วที่จะกลายเป็นขยะ จึงได้รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการนำกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ยังแข็งแรง สภาพดี กลับมาใช้ซ้ำ รวมถึงการนำไปต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น”

ปัจจุบันรูปแบบการกำจัดขยะประเภทกล่องหรือซองกระดาษ ถือว่ายังไม่ได้มีแนวทางที่ตายตัว ส่วนใหญ่มักจะทำเพียงการนำมากลับมาใช้ซ้ำ โดยเฉพาะกล่องไปรษณีย์ที่มีความแข็งแรงสูง และสามารถกลับอีกด้านหนึ่งออกมาใช้ได้ หรือนำไปเข้าสู่กระบวนการย่อยนำมาทำเป็นกระดาษรีไซเคิลใช้อีกครั้ง

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,601

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com