Wednesday, 29 May 2024 | 2:20 am
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 2:20 am
spot_img

เอไอเอ เปิดตัว “บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)” เชื่อมโอกาสการลงทุนผ่านเครือข่ายทั่วโลก ขึ้นแท่น บลจ. ขนาดใหญ่อันดับ 3 ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 8.47 แสนล้านบาท

เอไอเอประเทศไทยผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Linked) ในประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนตลาดทุนเปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ(ประเทศไทย)จำกัด(AIAIMT) มุ่งเน้นบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิตลิงค์นำความเชี่ยวชาญในการบริหารพอร์ตกว่า30 ปีเชื่อมโอกาสการลงทุนผ่านเครือข่ายทั่วโลกยกระดับการบริหารการลงทุนเพื่อความยั่งยืนและการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักESG พร้อมชูจุดเด่นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมเชิงรุกที่ลดลงเพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้า

ดร. มาร์คโคนินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนกลุ่มบริษัทเอไอเอกล่าวว่า“กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประสบการณ์ด้านการลงทุนที่แข็งแกร่งใน18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีทีมบริหารการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า150 คนจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเอไอเอเล็งเห็นถึงศักยภาพในการบริหารสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลของเอไอเอประเทศไทยซึ่งลงทุนทั้งในตลาดตราสารหนี้ตลาดตราสารทุนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การสนับสนุนด้านทรัพยากรหลายภาคส่วนจากกลุ่มบริษัทเอไอเอซึ่งตลอดระยะเวลา82 ปีที่เอไอเออยู่คู่คนไทยมานั้นเอไอเอได้พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ1โดยปัจจุบันกว่า1 ใน3 ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นกรมธรรม์ของเอไอเอ2 และถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดการลงทุนของไทยสำหรับการเปิดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทเอไอเออย่างเป็นทางการในวันนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งสำหรับเอไอเอในประเทศไทย”

“บลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทยโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการบริหารและจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ที่ยาวนานและประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการการลงทุนทางการเงินมามากกว่า3 ทศวรรษซึ่งบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) จะมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืน(Sustainable investment) และการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักESG (Environmental, Social and Governance) ที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลเช่นเดียวกับนโยบายของกลุ่มบริษัทเอไอเอที่เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมตามหลักESG จะสามารถเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน” ดร. มาร์คกล่าว

นายสุขวัฒน์ประเสริฐยิ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า  “บลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน100 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ของเอไอเอประเทศไทยและเงินลงทุนในกองทุนรวมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน(ยูนิตลิงค์) ของเอไอเอประเทศไทยเพื่อมอบบริการด้านการลงทุนและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าปัจจุบันบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3 ของประเทศโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมมูลค่า847,000 ล้านบาทพร้อมมีทีมผู้บริหารจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนกว่า30 ปีทั้งในตลาดไทยและตลาดสากลซึ่งบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) จะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการลงทุนของกลุ่มบริษัทเอไอเอทั่วโลกตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม”

“การก่อตั้งบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) จึงเป็นโอกาสอันดีที่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของเราจะได้เปิดประตูสู่เครือข่ายการลงทุนระดับโลกของเอไอเอตอกย้ำวิสัยทัศน์ของบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) ที่มุ่งมั่นลงทุนเคียงข้างลูกค้าบริหารจัดการสินทรัพย์ผ่านความชำนาญและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมการนำเทคโนโลยีการลงทุนขั้นสูงและมีความปลอดภัยสูงสุดมาใช้ในการทำงานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ลงทุนโดยบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) จะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยการขยายช่องทางในการลงทุนระดับสากลผ่านเครือข่ายการลงทุนทั่วโลกและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงยาวนานร่วมร้อยปีอาทิBlackRock, Wellington Management และBaillie Gifford เป็นต้นซึ่งบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) จะนำเงินลงทุนของลูกค้าไปลงทุนด้วยความใส่ใจเสมือนเป็นเงินลงทุนของเราเอง” นายสุขวัฒน์กล่าว

บลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) ได้จัดตั้งกองทุนรวมจำนวน9 กองทุนประกอบด้วยกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ 5 กองทุนและกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ4 กองทุนโดยเน้นการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาวครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆอย่างรอบคอบโดยเบื้องต้นบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) ได้เปิดตัวกองทุนรวมในประเทศ5 กองทุนและสำหรับกองทุนรวมต่างประเทศจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้

สนใจรายละเอียดกองทุนรวมของบลจ.เอไอเอ(ประเทศไทย) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0-2353-8822 หรือเว็บไซต์www.aiaim.co.th

หมายเหตุ

1. ข้อมูลจากรายงานของสมาคมประกันชีวิตไทยเรื่องสถิติธุรกิจประกันชีวิตเดือนมีนาคม2563

2. ข้อมูลจากรายงานของสมาคมประกันชีวิตไทยเรื่องสถิติธุรกิจประกันชีวิตประจำปี2561

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,211

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com