Saturday, 3 December 2022 | 1:50 am
spot_img
Saturday, 3 December 2022 | 1:50 am
spot_img

ฟอลคอนประกันภัยรับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้”

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้” โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ในฐานะประธานในพิธีเป็นผู้มอบ 

ฟอลคอนประกันภัยได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบาย ESG ขององค์กร โดยการสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา  มอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้ที่โดยสารรถจักรยานยนต์ และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ขับขี่ในการหยุดรถบริเวณทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่องตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะยังคงดำเนินไปตลอดปี 2565 อีกด้วย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 503,696

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com