Saturday, 3 December 2022 | 2:45 am
spot_img
Saturday, 3 December 2022 | 2:45 am
spot_img

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ ดีป้า (depa) ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง AIA Coding School จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง AIA Coding School ณ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ E-Learning Center ที่เอไอเอสนับสนุนการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ Coding Thailand เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถเข้าถึงหลักสูตรทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ได้อย่างทั่วถึง เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยให้ทัดเทียมสากล พร้อมยกระดับและพัฒนาเยาวชนไทยให้ทันต่อเทคโนโลยีทศวรรษหน้า ในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ณ โรงเรียนวัดทางหลวงครั้งนี้ เอไอเอยังได้มีโอกาสมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษา เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนแก่นักเรียน เพื่อร่วมส่งเสริมเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัลของประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) มาร่วมลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง พร้อมด้วย นางพันทิพา ขัดงาม ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตภาค 3 และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมเข้าเยี่ยมชม โดยมี นายสุนทร คำวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ให้การต้อนรับคณะทำงาน

โครงการ AIA Coding School เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ของเอไอเอ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือกับดีป้าในโครงการ Coding Thailand จึงนับเป็นการติดอาวุธทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชนไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ (CodingThailand.org) ที่ได้รับการพัฒนาโดย ดีป้า และ Code.org เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่เยาวชนและบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งให้แก่ 5 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดทางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนหนองปรือพิทยา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านกระอาน จังหวัดสงขลา

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 503,710

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com